Từ khóa
Danh mục

Đang truy cập: 2
Trong ngày: 2
Trong tuần: 320
Lượt truy cập: 517505

Click vào ảnh lớn để zoom

Đánh giá:  
Đánh giá của bạn:

Mô tả

Mô tả

Lọc gió máy nén khí Ingersoll Rand 48958201

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Lọc gió máy nén khí Ingersoll rand 

Part number: 48958201

Giá: Vui lòng gọi  0938.990.338  - Mr. Dũng

Giao hàng: 1-7 ngày làm việc.

 

Lọc gió máy nén khí Ingersoll Rand 48958201

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Lọc gió máy nén khí Ingersoll rand 

Part number: 48958201

Giá: Vui lòng gọi  0938.990.338  - Mr. Dũng

Giao hàng: 1-7 ngày làm việc.

Một số sản phẩm khác:

Lọc gió máy nén khí  Ingersoll Rand

Lọc gió 118H1105, Air filter 118H1105, Lọc gió 118H1106, Air filter 118H1106, Lọc gió 118H1144, Air filter 118H1144, Lọc gió 118H1154, Air filter 118H1154, Lọc gió 15295850, Air filter 15295850, Lọc gió 15296220, Air filter 15296220, Lọc gió 32012957, Air filter 32012957, Lọc gió 32170979, Air filter 32170979, Lọc gió 35109099, Air filter 35109099, Lọc gió 35109156, Air filter 35109156, Lọc gió 35109206, Air filter 35109206, Lọc gió 35109262, Air filter 35109262, Lọc gió 35109263, Air filter 35109263, Lọc gió 35109271, Air filter 35109271, Lọc gió 35121216, Air filter 35121216, Lọc gió 35121516, Air filter 35121516, Lọc gió 35123120, Air filter 35123120, Lọc gió 35123512, Air filter 35123512, Lọc gió 35123520, Air filter 35123520, Lọc gió 35254895, Air filter 35254895, Lọc gió 35254903, Air filter 35254903, Lọc gió 35275965, Air filter 35275965, Lọc gió 35275973, Air filter 35275973, Lọc gió 35277078, Air filter 35277078, Lọc gió 35291970, Air filter 35291970, Lọc gió 35318252, Air filter 35318252, Lọc gió 35351092, Air filter 35351092, Lọc gió 35812437, Air filter 35812437, Lọc gió 35902279, Air filter 35902279, Lọc gió 35902295, Air filter 35902295, Lọc gió 35902444, Air filter 35902444, Lọc gió 35902451, Air filter 35902451, Lọc gió 36706083, Air filter 36706083, Lọc gió 37118270, Air filter 37118270, Lọc gió 39125547, Air filter 39125547, Lọc gió 39144696, Air filter 39144696, Lọc gió 39144712, Air filter 39144712, Lọc gió 39144720, Air filter 39144720, Lọc gió 39189048, Air filter 39189048, Lọc gió 39189055, Air filter 39189055, Lọc gió 39588462, Air filter 39588462, Lọc gió 39588470, Air filter 39588470, Lọc gió 39588777, Air filter 39588777, Lọc gió 39708466, Air filter 39708466, Lọc gió 39711726, Air filter 39711726, Lọc gió 39750732, Air filter 39750732, Lọc gió 39796768, Air filter 39796768, Lọc gió 39824115, Air filter 39824115, Lọc gió 39829668, Air filter 39829668, Lọc gió 39903265, Air filter 39903265, Lọc gió 39903281, Air filter 39903281, Lọc gió 39996222, Air filter 39996222, Lọc gió 50249550, Air filter 50249550, Lọc gió 50279397, Air filter 50279397, Lọc gió 50595090, Air filter 50595090, Lọc gió 50616416, Air filter 50616416, Lọc gió 50616424, Air filter 50616424, Lọc gió 51322881, Air filter 51322881, Lọc gió 52173440, Air filter 52173440, Lọc gió 52269875, Air filter 52269875, Lọc gió 54626452, Air filter 54626452, Lọc gió 54672522, Air filter 54672522, Lọc gió 54672530, Air filter 54672530, Lọc gió 54672563, Air filter 54672563, Lọc gió 54672597, Air filter 54672597, Lọc gió 54689773, Air filter 54689773, Lọc gió 54689799, Air filter 54689799, Lọc gió 54751532, Air filter 54751532, Lọc gió 55887624, Air filter 55887624, Lọc gió 56761679, Air filter 56761679, Lọc gió 58037805, Air filter 58037805, Lọc gió 59500249, Air filter 59500249, Lọc gió 59518910, Air filter 59518910, Lọc gió 59567255, Air filter 59567255, Lọc gió 59584846, Air filter 59584846, Lọc gió 59595090, Air filter 59595090, Lọc gió 6669547, Air filter 6669547, Lọc gió 85400646, Air filter 85400646, Lọc gió 88110556, Air filter 88110556, Lọc gió 88110564, Air filter 88110564, Lọc gió 88111901, Air filter 88111901, Lọc gió 88171913, Air filter 88171913, Lọc gió 88210620, Air filter 88210620, Lọc gió 88226220, Air filter 88226220, Lọc gió 89266761, Air filter 89266761, Lọc gió 89288971, Air filter 89288971, Lọc gió 89288989, Air filter 89288989, Lọc gió 89295976, Air filter 89295976, Lọc gió 90520446, Air filter 90520446, Lọc gió 91634337, Air filter 91634337, Lọc gió 91634345, Air filter 91634345, Lọc gió 91672675, Air filter 91672675, Lọc gió 91672683, Air filter 91672683, Lọc gió 92035948, Air filter 92035948, Lọc gió 92035955, Air filter 92035955, Lọc gió 92053179, Air filter 92053179, Lọc gió 92053701, Air filter 92053701, Lọc gió 92053719, Air filter 92053719, Lọc gió 92055530, Air filter 92055530, Lọc gió 92058825, Air filter 92058825, Lọc gió 92079425, Air filter 92079425, Lọc gió 92117431, Air filter 92117431, Lọc gió 92124213, Air filter 92124213, Lọc gió 92147353, Air filter 92147353, Lọc gió 92147453, Air filter 92147453, Lọc gió 92260207, Air filter 92260207, Lọc gió 92266451, Air filter 92266451, Lọc gió 92266485, Air filter 92266485, Lọc gió 92266519, Air filter 92266519, Lọc gió 92273705, Air filter 92273705, Lọc gió 92666080, Air filter 92666080, Lọc gió 92686222, Air filter 92686222, Lọc gió 92686922, Air filter 92686922, Lọc gió 92686930, Air filter 92686930, Lọc gió 92686948, Air filter 92686948, Lọc gió 92686955, Air filter 92686955, Lọc gió 92740984, Air filter 92740984, Lọc gió 92740992, Air filter 92740992, Lọc gió 92793025, Air filter 92793025, Lọc gió 92793223, Air filter 92793223, Lọc gió 92823806, Air filter 92823806, Lọc gió 92867357, Air filter 92867357, Lọc gió 92888718, Air filter 92888718, Lọc gió 92889534, Air filter 92889534, Lọc gió 93158624, Air filter 93158624, Lọc gió 93158632, Air filter 93158632, Lọc gió 93191542, Air filter 93191542, Lọc gió 93515211, Air filter 93515211, Lọc gió 93523199, Air filter 93523199, Lọc gió 93523199, Air filter 93523199, Lọc gió 93523207, Air filter 93523207, Lọc gió 93525350, Air filter 93525350, Lọc gió 93578342, Air filter 93578342, Lọc gió 93578342, Air filter 93578342, Lọc gió 93578359, Air filter 93578359, Lọc gió 93580876, Air filter 93580876, Lọc gió 93585123, Air filter 93585123, Lọc gió 93602803, Air filter 93602803, Lọc gió 93603223, Air filter 93603223, Lọc gió 93603354, Air filter 93603354, Lọc gió 93603413, Air filter 93603413, Lọc gió 93605632, Air filter 93605632, Lọc gió 93606234, Air filter 93606234, Lọc gió 93613172, Air filter 93613172, Lọc gió 93618767, Air filter 93618767, Lọc gió 93618866, Air filter 93618866, Lọc gió 93620045, Air filter 93620045, Lọc gió 93620045, Air filter 93620045, Lọc gió 93621522, Air filter 93621522, Lọc gió 93621753, Air filter 93621753, Lọc gió 945867, Air filter 945867, Lọc gió 946857, Air filter 946857, Lọc gió 97018402, Air filter 97018402, Lọc gió 97235899, Air filter 97235899.

Copco, Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand, CompAir Compair, Sullair Sullair, Fusheng FuSheng, Fidelity LIUTECH, Boge BOGE, Zhengli Seiko Gainey, Hitachi HITACHI, Kobelco KOBELCO, Skerro Screw, Shen Xingjian, Compressor system spare parts for UNITES, Agster, Bright, Tin Press, Schneider Risheng, Feihe, Inspur, Linggefeng, etc. Air filter, oil filter repair kit, oil separator repair kit, temperature sensor, pressure sensor, fuel injection sensor, air filter (differential pressure) sensor, oil filter (differential pressure) sensor, minimum pressure valve repair kit, oil cut Valve package, thermostatic valve package, water separator package, flexible connection package, flexible coupling glue, oil pipe, hose assembly, intake hose, gas-water separator maintenance package, solenoid valve, loading solenoid valve, automatic drain valve, Air cooler, oil cooler, plate heat exchanger, oil level gauge, water-gas separator, fan assembly, unloading valve repair kit, drain valve repair kit, elastic coupling, one-way valve repair kit, oil indicator meter , Pressure sensors, temperature control valves, shaft seals, bushings, gears, couplings, air compressor oil pipes, SKF bearings, transmission gears, dual coolers, air coolers, oil coolers, safety valves, maintenance kits, Check valve, shaft oil seal, spring, piston, piston ring, screw, O-ring, sealing gasket, temperature switch, pressure switch, motor grease, relief valve, oil cut valve, minimum pressure valve, check valve, temperature Control valve assembly and temperature control components, intake valve, regulating valve, automatic electronic drain valve, heat exchanger, transmission belt, pipe assembly, joint, main engine bearing assembly, motor bearing assembly, oil seal, gasket, transmission belt, view Oil mirror, main engine repair kit, carbon cleaning agent, control panel repair, servo cylinder diaphragm, HOERBIGER servo cylinder diaphragm, coupling pad, pressure maintenance valve, secondary oil return check valve, thermal control valve , Thermal control valve core, three-way solenoid valve, relief solenoid valve, oil stop valve, oil filter differential pressure switch, oil fine separator differential pressure switch, temperature sensor, pressure regulating valve, capacity regulating valve, relief valve , Inverse proportional valve, air duct, timer, shockproof pad, temperature switch with indication, temperature protection switch, high-pressure hose assembly, thermocouple, temperature control valve, butterfly intake valve and diaphragm, filter screen, control block Repair kit, valve body repair kit, belt, metal hose, rubber tube, controller, emergency stop switch, loading switch, low pressure switch, return air solenoid valve, temperature transmitter, PLC controller, filter cup, bellows, One-way valve, power supply module, display, bearing repair kit, shaft seal repair kit, drive shaft, relief valve assembly, integrated control block, internal pressure fan blade, Fan motors, contactors, auxiliary contacts,


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

ĐC:212/2,Âp 5,Đường 1C, Xã XUÂN THỚI THƯỢNG ,Huyện HÓC MÔN,TPHCM
ĐT : (028) 6267 6924   -   Fax : (028) 6267 6941
Hotline: 0938 990 338
Email: nhanphatvn@gmail.com  hoặc nhanphat@nhanphat.vn
Website: www.nhanphat.vn

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền :
Xem giỏ hàng

2906031400 drain valve kit 2901063300 drain valve kit 2901021800 Minimum pressure valve kit 2901021700 stop oil valve kit Cảm biến áp suất Compair 100003136 Cảm biến đọng sương EA2-TX-100 intake air vavle,genuine 1625471181 intake air vavle,genuine 1625471181. intake air vavle,genuine 1625471181... màn hình điều khiển atlascopco 1900520033 Đầu nén khí Airend 1616728190 Đầu nén khí Airend 1616728180 Khớp nối cao su Sullair 02250152-679 khớp nối  02250152-676 Bộ  khớp nối  Sullair 88290010-075 88290010-079 lọc tách dầu atlast 1513005800 lọc tách dầu 1614642300 lọc tách dầu 1613984000 lọc tách dầu 1613901400 lọc tách dầu 1613839702

 

    CÁC CHÍNH SÁCH
 
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Công Nghiệp Nhân Phát
 logonp20150827110756_dathongbao

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

Địa chỉ: 212/2,Âp 5, Đường 1C ,Xã XUÂN THỚI THƯỢNG,Huyện HÓC MÔN,TPHCM

Điện thoại : (028) 6267 6924 - (028) 6267 6941

Hotline: 0938 990 338 

Email:      nhanphatvn@gmail.com 

                 nhanphat@nhanphat.vn

Website:  www.nhanphat.vn  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

số 0311535456 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/02/2012