Từ khóa
Danh mục

Đang truy cập: 4
Trong ngày: 7
Trong tuần: 246
Lượt truy cập: 449183

Click vào ảnh lớn để zoom

Đánh giá:  
Đánh giá của bạn:

Mô tả

 Bộ lọc dầu máy nén khí Hanbell 4212-04

 

Thông tin sản phẩm:

Product name: High Quality Lubricant Sullair Screw Air Compressor O

Giá: Vui lòng gọi 0938.990.338 - Mr. Dũng

Đóng gói: Neutral packing & original

Giao hàng: 1-7 ngày làm việc.
IR plastic-coated metal hose 42856518 IR diesel engine water outlet pipe 99241358 IR emergency stop button 42856609 IR exhaust pipe 99241382 pipe Into 42856930 IR elbow 99241408 IR elbow 42856955 IR hose 99241622 IR connector 42857011 IR return oil multi-hole pipe 99242067 IR radiator 42857052 "IR99242224 stepless control valve"IR connector 42857599 IR oil filter 99242281 IR temperature control bypass valve 42857979 IR oil separator body 99242554 IR start button (with light) 42858027 IR intake elbow 99242760 IR knob 42858043 IR after cooler 99242794 IR after cooler 42858134 IR fan shaft 99245177 IR oil filter 42858175 IR tube assembly 99245243 IR hose 42858233 IR tube assembly 99245292 IR adjustable tee 42858399 "IR99245375 tube assembly" IR phase relay 42866418 IR gear 99245516-99245524 "IR42858712 adjustable right angle joint" IR driving gear 99245516 IR clamp 42858753 IR driven gear 99245524 IR hose 42858787 IR gear 99245532/99245540 IR hose 42858795 IR electric control box bracket 99245854 IR solenoid valve 42858803 IR pulley 99245904 IR rubber elbow 42859280 IR oil distributor 99245938 IR rubber hose 42859348 IR driving wheel 99245979 IR intake hose 42859389 IR driven wheel 99245987 IR hose 42859397 IR driving wheel 99245995 IR minimum pressure valve 42859439 IR driven gear 99246001 IR hose 42859678 IR driving pulley 99246035 IR O-RING 42859694 IR driven pulley 99246043 IR rubber elbow 42859801 IR cooler 99246050 "IR42859843 relay"IR air-cooled after cooler 99246068 IR belt 42859983 IR oil cooler 99246076 IR hose 42860245 IR oil filter 99246092 IR oil cooler 42860510 IR minimum pressure valve 99246100 IR temperature control valve 42860569 IR water separator 99246118 IR pressure gauge 42860833 IR butterfly valve 99246191 IR thermometer 42860841 IR butterfly valve 99246209 IR O-ring 42861641 IR bracket 99246225 IR hose 42862045 IR cooler 99246233 IR solenoid valve 42863100 IR pulley 99246266 IR hose 42863167 IR pulley 99246274 IR engine oil gauge 42863266 IR exhaust pipe 99246498 IR water temperature gauge 42863274 IR water-cooled cooler 99246613 "IR42863308 RC Absorber"IR Cooler 99246787 IR Oil Cooler 42864181 IR Tube Assembly 99246944 IR After Cooler 42864199 IR After Cooler 99247009 IR Fan Motor 42868257 IR Water Separator 99247017 IR Motor 42864439 Minimum Pressure Valve 99247025 IR Cylinder 42865451 IR Oil Cooler 99247108 IR Right Angle Coupling 42865600 IR oil cooler 99247116 IR bearing 42865766 IR oil cooler 99247124 IR hose 99265944 IR connector body 99247710 IR bushing 9926577 IR governor cylinder 99250037 IR hose 99266066 IR hose 99250086 IR hose 99266074 IR hose 99250094 IR soft Tube 99266082 IR hose 99250102 IR host spacer 99266155 IR hose 99250114 IR open motor spacer 99266165 IR hose 99250151 IR pressure switch 99266306 IR hose 99250169 IR hose 99266314 IR hose 99250177 IR direct head 99266405 IR hose 99250185 IR right-angle joint 99266462 IR tube assembly 99250201 IR inner and outer wire joint 99266488 IR hose 99250284 IR air
filter 99266702 IR temperature control valve 99250508 "IR99266736 pin"IR temperature control valve 99250532 IR linkage arm 99266967 IR single-use hydraulic cylinder 99250631 IR air filter 99267031 IR elbow 99250706 IR oil cut valve 99267288 IR tube assembly 99250730 IR pad 99267296 IR elbow 99250748 IR hose 99267304 IR connector 99250763 IR Hose 99267338 IR tube assembly 99250771 IR hose 99267353 IR elastic joint 99250797 IR hose 99267361 IR tube assembly 99250813 IR hose 99267395 IR tube assembly 99250813 IR rubber elbow 99267502 IR tube assembly 99250821 IR hose 99267591
[Tập tin: LIST PHU KIEN MAY NEN KHI.docx]

Lọc dầu máy nén khí Sullair:
Lọc dầu 250025-525, Oil filter 250025-525, Lọc dầu 250025-526, Oil filter 250025-526, Lọc dầu 250008-956, Oil filter 250008-956, Lọc dầu 02250139-996, Oil filter 02250139-996, Lọc dầu 02250155-709, Oil filter 02250155-709, Lọc dầu 250026-982, Oil filter 250026-982, Lọc dầu 250026-982, Oil filter 250026-982, Lọc dầu 250026-982, Oil filter 250026-982, Lọc dầu 00250139-996, Oil filter 00250139-996, Lọc dầu 250009-956, Oil filter 250009-956

Lọc gió máy nén khí Sullair
Lọc gió 02250131-012, Air filter 02250131-012, Lọc gió 02250131-013, Air filter 02250131-013, Lọc gió 02250046-012, Air filter 02250046-012, Lọc gió 405158, Air filter 405158, Lọc gió 02250051-238, Air filter 02250051-238, Lọc gió 02250051-239, Air filter 02250051-239, Lọc gió 88290005-591, Air filter 88290005-591, Lọc gió 88290005-590, Air filter 88290005-590, Lọc gió 888290003-730, Air filter 888290003-730, Lọc gió 88290014-485, Air filter 88290014-485, Lọc gió CR102152, Air filter CR102152, Lọc gió 88290013-079, Air filter 88290013-079, Lọc gió 88290012-372, Air filter 88290012-372, Lọc gió 88290012-371, Air filter 88290012-371, Lọc gió 88290003-467, Air filter 88290003-467, Lọc gió 88290003-034, Air filter 88290003-034, Lọc gió 02250135-149, Air filter 02250135-149, Lọc gió 02250135-148, Air filter 02250135-148, Lọc gió 02250127-684, Air filter 02250127-684, Lọc gió 409854, Air filter 409854, Lọc gió 048463, Air filter 048463, Lọc gió 250007-838, Air filter 250007-838, Lọc gió 250007-839, Air filter 250007-839, Lọc gió 88290001-466, Air filter 88290001-466, Lọc gió 88290001-467, Air filter 88290001-467, Lọc gió 88290003-111, Air filter 88290003-111, Lọc gió 88290001-469, Air filter 88290001-469, Lọc gió 250018-652, Air filter 250018-652, Lọc gió 88290004-372, Air filter 88290004-372, Lọc gió 88290002-337, Air filter 88290002-337, Lọc gió 88290002-338, Air filter 88290002-338, Lọc gió 02250125-371, Air filter 02250125-371, Lọc gió 02250125-372, Air filter 02250125-372, Lọc gió 88290007-018, Air filter 88290007-018, Lọc gió 88290005-013, Air filter 88290005-013, Lọc gió 88290005-014, Air filter 88290005-014, Lọc gió 02250131-496, Air filter 02250131-496, Lọc gió 02250121-500, Air filter 02250121-500, Lọc gió 02250100-753, Air filter 02250100-753, Lọc gió 043334, Air filter 043334, Lọc gió 042445, Air filter 042445, Lọc gió 040596, Air filter 040596, Lọc gió 88290006-013, Air filter 88290006-013, Lọc gió 02250044-537, Air filter 02250044-537, Lọc gió 049301, Air filter 049301, Lọc gió 047542, Air filter 047542, Lọc gió 047543, Air filter 047543, Lọc gió 040899, Air filter 040899, Lọc gió 022500-012, Air filter 022500-012, Lọc gió 02250046-013,
Air filter 02250046-013, Lọc gió 409853, Air filter 409853.

Lọc tách dầu máy nén khí Sullair
Lọc tách dầu 250034-130,Separator 250034-130, Lọc tách dầu 250034-129,Separator 250034-129, Lọc tách dầu 250028-244,Separator 250028-244, Lọc tách dầu 02250109-319,Separator 02250109-319, Lọc tách dầu 02250109-318,Separator 02250109-318, Lọc tách dầu 02250109-321,Separator 02250109-321, Lọc tách dầu 02250109 -320,Separator 02250109 -320, Lọc tách dầu 250034-087,Separator 250034-087, Lọc tách dầu 250034-122,Separator 250034-122, Lọc tách dầu 250034-121,Separator 250034-121, Lọc tách dầu 02250048-734,Separator 02250048-734, Lọc tách dầu 02250047- 808,Separator 02250047- 808, Lọc tách dầu 250034-085,Separator 250034-085, Lọc tách dầu 88290015-567,Separator 88290015-567, Lọc tách dầu 250034-086,Separator 250034-086, Lọc tách dầu 408167-011,Separator 408167-011, Lọc tách dầu 408167-005,Separator 408167-005, Lọc tách dầu 250034-116,Separator 250034-116, Lọc tách dầu 250034-114,Separator 250034-114, Lọc tách dầu 250034-112,Separator 250034-112, Lọc tách dầu 02250137-895,Separator 02250137-895, Lọc tách dầu 02250100-755,Separator 02250100-755, Lọc tách dầu 02250100-754,Separator 02250100-754, Lọc tách dầu 02250061-137,Separator 02250061-137, Lọc tách dầu 02250060-462,Separator 02250060-462, Lọc tách dầu 02250061-138,Separator 02250061-138, Lọc tách dầu 02250060-463,Separator 02250060-463, Lọc tách dầu 02250145 -731,Separator 02250145 -731, Lọc tách dầu 02250145 -731,Separator 02250145 -731, Lọc tách dầu 250042-862,Separator 250042-862, Lọc tách dầu 250034-124,Separator 250034-124, Lọc tách dầu 250034-123,Separator 250034-123

Copco, Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand, CompAir Compair, Sullair Sullair, Fusheng FuSheng, Fidelity LIUTECH, Boge BOGE, Zhengli Seiko Gainey, Hitachi HITACHI, Kobelco KOBELCO, Skerro Screw, Shen Xingjian, Compressor system spare parts for UNITES, Agster, Bright, Tin Press, Schneider Risheng, Feihe, Inspur, Linggefeng, etc. Air filter, oil filter repair kit, oil separator repair kit, temperature sensor, pressure sensor, fuel injection sensor, air filter (differential pressure) sensor, oil filter (differential pressure) sensor, minimum pressure valve repair kit, oil cut Valve package, thermostatic valve package, water separator package, flexible connection package, flexible coupling glue, oil pipe, hose assembly, intake hose, gas-water separator maintenance package, solenoid valve, loading solenoid valve, automatic drain valve, Air cooler, oil cooler, plate heat exchanger, oil level gauge, water-gas separator, fan assembly, unloading valve repair kit, drain valve repair kit, elastic coupling, one-way valve repair kit, oil indicator meter , Pressure sensors, temperature control valves, shaft seals, bushings, gears, couplings, air compressor oil pipes, SKF bearings, transmission gears, dual coolers, air coolers, oil coolers, safety valves, maintenance kits, Check valve, shaft oil seal, spring, piston, piston ring, screw, O-ring, sealing gasket, temperature switch, pressure switch, motor grease, relief valve, oil cut valve, minimum pressure valve, check valve, temperature Control valve assembly and temperature control components, intake valve, regulating valve, automatic electronic drain valve, heat exchanger, transmission belt, pipe assembly, joint, main engine bearing assembly, motor bearing assembly, oil seal, gasket, transmission belt, view Oil mirror, main engine repair kit, carbon cleaning agent, control panel repair, servo cylinder diaphragm, HOERBIGER servo cylinder diaphragm, coupling pad, pressure maintenance valve, secondary oil return check valve, thermal control valve , Thermal control valve core, three-way solenoid valve, relief solenoid valve, oil stop valve, oil filter differential pressure switch, oil fine separator differential pressure switch, temperature sensor, pressure regulating valve, capacity regulating valve, relief valve , Inverse proportional valve, air duct, timer, shockproof pad, temperature switch with indication, temperature protection switch, high-pressure hose assembly, thermocouple, temperature control valve, butterfly intake valve and diaphragm, filter screen, control block Repair kit, valve body repair kit, belt, metal hose, rubber tube, controller, emergency stop switch, loading switch, low pressure switch, return air solenoid valve, temperature transmitter, PLC controller, filter cup, bellows, One-way valve, power supply module, display, bearing repair kit, shaft seal repair kit, drive shaft, relief valve assembly, integrated control block, internal pressure fan blade, Fan motors, contactors, auxiliary contacts,
IR plastic-coated metal hose 42856518 IR diesel engine water outlet pipe 99241358 IR emergency stop button 42856609 IR exhaust pipe 99241382 pipe Into 42856930 IR elbow 99241408 IR elbow 42856955 IR hose 99241622 IR connector 42857011 IR return oil multi-hole pipe 99242067 IR radiator 42857052 "IR99242224 stepless control valve"IR connector 42857599 IR oil filter 99242281 IR temperature control bypass valve 42857979 IR oil separator body 99242554 IR start button (with light) 42858027 IR intake elbow 99242760 IR knob 42858043 IR after cooler 99242794 IR after cooler 42858134 IR fan shaft 99245177 IR oil filter 42858175 IR tube assembly 99245243 IR hose 42858233 IR tube assembly 99245292 IR adjustable tee 42858399 "IR99245375 tube assembly" IR phase relay 42866418 IR gear 99245516-99245524 "IR42858712 adjustable right angle joint" IR driving gear 99245516 IR clamp 42858753 IR driven gear 99245524 IR hose 42858787 IR gear 99245532/99245540 IR hose 42858795 IR electric control box bracket 99245854 IR solenoid valve 42858803 IR pulley 99245904 IR rubber elbow 42859280 IR oil distributor 99245938 IR rubber hose 42859348 IR driving wheel 99245979 IR intake hose 42859389 IR driven wheel 99245987 IR hose 42859397 IR driving wheel 99245995 IR minimum pressure valve 42859439 IR driven gear 99246001 IR hose 42859678 IR driving pulley 99246035 IR O-RING 42859694 IR driven pulley 99246043 IR rubber elbow 42859801 IR cooler 99246050 "IR42859843 relay"IR air-cooled after cooler 99246068 IR belt 42859983 IR oil cooler 99246076 IR hose 42860245 IR oil filter 99246092 IR oil cooler 42860510 IR minimum pressure valve 99246100 IR temperature control valve 42860569 IR water separator 99246118 IR pressure gauge 42860833 IR butterfly valve 99246191 IR thermometer 42860841 IR butterfly valve 99246209 IR O-ring 42861641 IR bracket 99246225 IR hose 42862045 IR cooler 99246233 IR solenoid valve 42863100 IR pulley 99246266 IR hose 42863167 IR pulley 99246274 IR engine oil gauge 42863266 IR exhaust pipe 99246498 IR water temperature gauge 42863274 IR water-cooled cooler 99246613 "IR42863308 RC Absorber"IR Cooler 99246787 IR Oil Cooler 42864181 IR Tube Assembly 99246944 IR After Cooler 42864199 IR After Cooler 99247009 IR Fan Motor 42868257 IR Water Separator 99247017 IR Motor 42864439 Minimum Pressure Valve 99247025 IR Cylinder 42865451 IR Oil Cooler 99247108 IR Right Angle Coupling 42865600 IR oil cooler 99247116 IR bearing 42865766 IR oil cooler 99247124 IR hose 99265944 IR connector body 99247710 IR bushing 9926577 IR governor cylinder 99250037 IR hose 99266066 IR hose 99250086 IR hose 99266074 IR hose 99250094 IR soft Tube 99266082 IR hose 99250102 IR host spacer 99266155 IR hose 99250114 IR open motor spacer 99266165 IR hose 99250151 IR pressure switch 99266306 IR hose 99250169 IR hose 99266314 IR hose 99250177 IR direct head 99266405 IR hose 99250185 IR right-angle joint 99266462 IR tube assembly 99250201 IR inner and outer wire joint 99266488 IR hose 99250284 IR air
filter 99266702 IR temperature control valve 99250508 "IR99266736 pin"IR temperature control valve 99250532 IR linkage arm 99266967 IR single-use hydraulic cylinder 99250631 IR air filter 99267031 IR elbow 99250706 IR oil cut valve 99267288 IR tube assembly 99250730 IR pad 99267296 IR elbow 99250748 IR hose 99267304 IR connector 99250763 IR Hose 99267338 IR tube assembly 99250771 IR hose 99267353 IR elastic joint 99250797 IR hose 99267361 IR tube assembly 99250813 IR hose 99267395 IR tube assembly 99250813 IR rubber elbow 99267502 IR tube assembly 99250821 IR hose 99267591


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

ĐC:212/2,Âp 5,Đường 1C, Xã XUÂN THỚI THƯỢNG ,Huyện HÓC MÔN,TPHCM
ĐT : (028) 6267 6924   -   Fax : (028) 6267 6941
Hotline: 0938 990 338
Email: nhanphatvn@gmail.com  hoặc nhanphat@nhanphat.vn
Website: www.nhanphat.vn

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền :
Xem giỏ hàng

2906031400 drain valve kit 2901063300 drain valve kit 2901021800 Minimum pressure valve kit 2901021700 stop oil valve kit Cảm biến đọng sương EA2-TX-100 intake air vavle,genuine 1625471181 intake air vavle,genuine 1625471181. intake air vavle,genuine 1625471181... màn hình điều khiển atlascopco 1900520033 Đầu nén khí Airend 1616728190 Đầu nén khí Airend 1616728180 Khớp nối cao su Sullair 02250152-679 khớp nối  02250152-676 Bộ  khớp nối  Sullair 88290010-075 88290010-079 lọc tách dầu atlast 1513005800 lọc tách dầu 1614642300 lọc tách dầu 1613984000 lọc tách dầu 1613901400 lọc tách dầu 1613839702 lọc tách dầu 1613839700

 

    CÁC CHÍNH SÁCH
 
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Công Nghiệp Nhân Phát
 logonp20150827110756_dathongbao

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

Địa chỉ: 212/2,Âp 5, Đường 1C ,Xã XUÂN THỚI THƯỢNG,Huyện HÓC MÔN,TPHCM

Điện thoại : (028) 6267 6924 - (028) 6267 6941

Hotline: 0938 990 338 

Email:      nhanphatvn@gmail.com 

                 nhanphat@nhanphat.vn

Website:  www.nhanphat.vn  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

số 0311535456 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/02/2012