Từ khóa
Danh mục

Đang truy cập: 3
Trong ngày: 27
Trong tuần: 114
Lượt truy cập: 521911

Click vào ảnh lớn để zoom

Đánh giá:  
Đánh giá của bạn:

Mô tả

Cảm biến áp suất Ingersoll Rand 23451859

 

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Cảm biến áp suất Ingersoll Rand 23451859 - Ingersoll Rand Pressure Regulator 23451859

Part number: 23451859

Giá: Vui lòng gọi 0938.990.338  - Mr. Dũng

Đóng gói: Neutral packing & original

Giao hàng: 1-7 ngày làm việc.

 Part No. of main products:

Cảm biến áp suất Ingersoll Rand 23451859 – Ingersoll Rand Pressure Regulator 23451859

Cảm biến áp suất Ingersoll Rand 36854149 – Ingersoll Rand Pressure Regulator 36854149

Cảm biến áp suất Ingersoll Rand 39199476 – Ingersoll Rand Pressure Regulator 39199476

Cảm biến áp suất Ingersoll Rand 39586227 – Ingersoll Rand Pressure Regulator 39586227

Cảm biến áp suất Ingersoll Rand 39853791 – Ingersoll Rand Pressure Regulator  39853791

Cảm biến áp suất Ingersoll Rand 39853809 – Ingersoll Rand Pressure Regulator 39853809

Cảm biến áp suất Ingersoll Rand 39875539 – Ingersoll Rand Pressure Regulator 39875539

Cảm biến áp suất Ingersoll Rand 39877618 – Ingersoll Rand Pressure Regulator 39877618

Cảm biến áp suất Ingersoll Rand 39929435 – Ingersoll Rand Pressure Regulator 39929435

Cảm biến áp suất Ingersoll Rand  39853809, 92806470 – Transducer pressure 39853809, 92806470

Cảm biến áp suất Ingersoll Rand  23451867 – Transducer pressure 23451867

Tranduces-Press.0-100  39853783

Tranduces-Press.0-15  39853775

Tranduces-Press.0-15  38333845

54653134 Lcd Dot Matrix Module -  Bộ điều khiển máy nén khí 54653134

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 92957570 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 92957570

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 37952264, 37952306 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 37952264, 37952306

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 37952355, 85652535 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 37952355, 85652535

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 37952421 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 37952421

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 22483341, 22359632 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 22483341, 22359632

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 39541693, 23700370 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 39541693, 23700370

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 37952439 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 37952439

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 38433546 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 38433546

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 39413307 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 39413307

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 39416128 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 39416128

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 98612120 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 98612120

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 39419668 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 39419668

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 39428305 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 39428305

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 39438536 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 39438536

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 39538079 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 39538079

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 39560628, 5492092 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 39560628, 5492092

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 39921705 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 39921705

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 42852459 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 42852459

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 42843243 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 42843243

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 42853243 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 42853243

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 39428306 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 39428306

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 39585146, 92716109 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 39585146, 92716109

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 42852483, 22486633 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 42852483, 22486633

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 43814870 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 43814870

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 39921713 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 39921713

Cảm biến nhiệt độ Ingersoll Rand 85652535 – Ingersoll Rand Temperature Sensor 85652535

Bộ mạch máy nén khí 22255533 – Board intell controller 22255533

Bộ điều khiển máy nén khí SG control 54642129 – C ontroller,Sgne Intelisys 54642129

Bảng điều khiển Ingersoll Rand 23629512 -  Controller 23629512

Bộ điều khiển máy nén khí trục vít Ingersoll Rand 23009848 – Assy Controller SSR/Up 23009848

Bộ điều khiển máy nén khí trục vít Ingersoll Rand 22128763 – Assy Controller SSR/Up 22128763

Bộ điều khiển máy nén khí trục vít Ingersoll Rand 22128771 – Assy Controller SSR/Up 22128771

Bộ điều khiển máy nén khí trục vít Ingersoll Rand 39875158  – Assy Controller SSR/Up 39875158

Bộ điều khiển máy nén khí trục vít Ingersoll Rand 39875331 – Assy Controller SSR/Up 39875331

Bộ điều khiển máy nén khí trục vít Ingersoll Rand SE 39817655 – Assy Controller SSR/Up 39817655

Bộ điều khiển máy nén khí trục vít Ingersoll Rand XE 23517972 – Assy Controller SSR/Up 23517972

Bộ điều khiển trung tâm máy nén khí Ingersoll Rand VX

Bộ điều khiển trung tâm máy nén khí Ingersoll Rand X12I

Bộ điều khiển trung tâm máy nén khí Ingersoll Rand X4I...

Bộ điều khiển trung tâm máy nén khí Ingersoll Rand X8I.

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 100x120x12

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 100x68x12

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 100x76.5x12

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 110x85x12

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 35x50x12/35x47x7

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 40x62x8

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 45x62x8

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 45x62x860x80x8/60x75x8

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 45x62x865x85x12/65x80x8

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 48x70x10

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 50x70x15

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 50x72x12

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 50x72x8

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 55x72x12

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 60x80x10

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 60x85x10

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 65x80x10

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 65x85x10

Phốt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand 65x90x10

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 54753918

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39799515

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 36776532

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39893169

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39893003

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 36760809

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 1E5483

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 86983626

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39749338

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39786421

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39919394

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 71E4269

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39878392

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 54365945

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 1E3243

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 36882561

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39757034

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 1E3382

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 22230676

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 1E2826

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39749312

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39817747

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 1E3325

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39924055

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39797592M

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 7-1E4268

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39801725M

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 36766103

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39749320

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39789185

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39746912

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39426887

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 36864395

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 54501853

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39878392

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39797592

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 33240593

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39892492

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39792817

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39796834

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39899901

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39893003

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 36882934


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

ĐC:212/2,Âp 5,Đường 1C, Xã XUÂN THỚI THƯỢNG ,Huyện HÓC MÔN,TPHCM
ĐT : (028) 6267 6924   -   Fax : (028) 6267 6941
Hotline: 0938 990 338
Email: nhanphatvn@gmail.com  hoặc nhanphat@nhanphat.vn
Website: www.nhanphat.vn

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền :
Xem giỏ hàng

2906031400 drain valve kit 2901063300 drain valve kit 2901021800 Minimum pressure valve kit 2901021700 stop oil valve kit ALCO high-pressure pressure switch, PS3-W6S, 29-23 bar, autoreset, 0715567_result Alco Pressure Switch PS1-B5A 4353300 ALCO PS3-W6S 21/25bar Eco EMERSON pressure relay PCN: 0715990 ALCO high-pressure pressure switch, PS3-A6S, 19-15 bar, autoreset, 0715604 Bearing Disassembly Puller Inner Hole Puller Removal Tool Three-jaw Set 2023 NEW 21PCS Bearing Puller Inner Hole Puller Disassembly Removal Tool Three-jaw Puller 21 Three - jaw Bearing Diassembly Inner Set Hole Puller Removal Tool Upgrade Cảm biến áp suất Compair 100003136 Cảm biến đọng sương EA2-TX-100 intake air vavle,genuine 1625471181... màn hình điều khiển atlascopco 1900520033 Đầu nén khí Airend 1616728190 Đầu nén khí Airend 1616728180 Khớp nối cao su Sullair 02250152-679 khớp nối  02250152-676 Bộ  khớp nối  Sullair 88290010-075 88290010-079

 

    CÁC CHÍNH SÁCH
 
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Công Nghiệp Nhân Phát
 logonp20150827110756_dathongbao

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

Địa chỉ: 212/2,Âp 5, Đường 1C ,Xã XUÂN THỚI THƯỢNG,Huyện HÓC MÔN,TPHCM

Điện thoại : (028) 6267 6924 - (028) 6267 6941

Hotline: 0938 990 338 

Email:      nhanphatvn@gmail.com 

                 nhanphat@nhanphat.vn

Website:  www.nhanphat.vn  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

số 0311535456 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/02/2012