Từ khóa
Danh mục

Đang truy cập: 3
Trong ngày: 14
Trong tuần: 448
Lượt truy cập: 501910

Click vào ảnh lớn để zoom

Đánh giá:  
Đánh giá của bạn:

Mô tả

Lọc đường ống máy nén khí Ingersoll Rand 88343272


Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Lọc đường ống máy nén khí Ingersoll Rand 88343272

Product name: 88343272 Line Filter Air Filter Element Air Compressor Parts

Part number: 88343272

Giá: Vui lòng gọi 0938.990.338  - Mr. Dũng

Đóng gói: Neutral packing & original

Giao hàng: 1-7 ngày làm việc.

Một số sản phẩm khác:

Lọc đường ống máy nén khí Abac

In-Line filter 9055019, In-Line filter 9055116, In-Line filter 9055121, In-Line filter 9055159, In-Line filter 9055162, In-Line filter 9055169, In-Line filter  9055171.

Lọc đường ống Atlas Copco

In-Line filter 1202 6255 01, In-Line filter 1202 6255 02, In-Line filter 1202 6257 01, In-Line filter 1202 6257 02, In-Line filter 1202 6257 03, In-Line filter 1202 6257 04, In-Line filter 1202 6259 01, In-Line filter 1202 6259 02, In-Line filter 1202 6259 03, In-Line filter 1202 6259 04, In-Line filter 1202 6262 01, In-Line filter 1202 6262 02, In-Line filter 1202 6262 03, In-Line filter 1202 6262 04, In-Line filter 1202 6263 01, In-Line filter 1202 6263 02, In-Line filter 1202 6264 00, In-Line filter 1202 6268 01, In-Line filter 1202 6268 03, In-Line filter 1202 6273 01, In-Line filter 1202 6273 02, In-Line filter 1202 6274 00, In-Line filter 1202 6281 01, In-Line filter 1202 6281 02, In-Line filter 1202 8572 00, In-Line filter 1202 8573 01, In-Line filter 1202 8573 02, In-Line filter 1617 7039 01, In-Line filter 1617 7039 02, In-Line filter 1617 7039 03, In-Line filter 1617 7039 05, In-Line filter 1617 7039 06, In-Line filter 1617 7039 07, In-Line filter 1617 7039 09, In-Line filter 1617 7039 10, In-Line filter 1617 7039 11, In-Line filter 1617 7040 01, In-Line filter 1617 7040 02, In-Line filter 1617 7040 03, In-Line filter 1617 7040 05, In-Line filter 1617 7040 06,  In-Line filter 1617 7040 07, In-Line filter 1617 7041 01, In-Line filter 1617 7041 02, In-Line filter 1617 7041 03, In-Line filter 1617 7041 05, In-Line filter 1617 7041 06, In-Line filter 1617 7041 07, In-Line filter 1617 7041 09, In-Line filter 1617 7041 10, In-Line filter 1617 7041 11, In-Line filter 1617 7042 01, In-Line filter 1617 7042 02, In-Line filter 1617 7042 03, In-Line filter 1617 7043 01, In-Line filter 1617 7043 03, In-Line filter 1617 7073 03, In-Line filter 1617 7073 01, In-Line filter 1617 7073 02, In-Line filter 1617 7099 01, In-Line filter 1617 7099 03, In-Line filter 2901 0190 00, In-Line filter 2901 0191 00, In-Line filter 2901 0192 00, In-Line filter 2901 0193 00, In-Line filter 2901 0194 00, In-Line filter 2901 0195 00, In-Line filter 2901 0196 00, In-Line filter 2901 0197 00, In-Line filter 2901 0198 00, In-Line filter 2901 0199 00, In-Line filter 2901 0201 00, In-Line filter 2901 0202 00, In-Line filter 2901 0203 00, In-Line filter 2901 0204 00, In-Line filter 2901 0205 00, In-Line filter 2901 0206 00, In-Line filter 2901 0233 00, In-Line filter 2901 0234 00, In-Line filter 2901 0322 00, In-Line filter 2901 0323 00, In-Line filter 2901 0520 00, In-Line filter 2901 0521 00, In-Line filter 2901 0524 00, In-Line filter 2901 0525 00, In-Line filter 2901 0526 00, In-Line filter 2901 0527 00, In-Line filter 2901 0528 00, In-Line filter 2901 0529 00, In-Line filter 2901 0530 00, In-Line filter 2901 0531 00, In-Line filter 2901 0532 00, In-Line filter 2901 0533 00, In-Line filter 2901 0534 00, In-Line filter 2901 0535 00, In-Line filter 2901 0536 00, In-Line filter 2901 0537 00, In-Line filter 2901 0538 00, In-Line filter 2901 0539 00, In-Line filter 2901 0540 00, In-Line filter 2901 0541 00, In-Line filter 2901 0542 00, In-Line filter 2901 0543 00, , In-Line filter 2901 0544 00, In-Line filter 2901 0545 00, In-Line filter 2901 0546 00, In-Line filter 2901 0613 00, In-Line filter 2901 0614 00, In-Line filter 2906 0212 00, In-Line filter 2906 0213 00, In-Line filter 2906 0214 00, In-Line filter 2906 0215 00, In-Line filter 2906 0216 00, In-Line filter 2906 0217 00, In-Line filter 2906 7000 00, In-Line filter 2906 7001 00, In-Line filter 2906 7002 00, In-Line filter 2906 7003 00, In-Line filter 2906 7004 00, In-Line filter 2906 7005 00.

Lọc đường ống máy nén khí Bea

In-Line filter ARS 180 RM, In-Line filter ARS 180 RB, In-Line filter ARS 180 RA, In-Line filter ARS 180 CA, In-Line filter ARS 290 RM, In-Line filter ARS 290 RB, In-Line filter ARS 290 RA, In-Line filter ARS 290 CA, In-Line filter ARS 460 RM, In-Line filter ARS 460 RB, In-Line filter ARS 460 RA, In-Line filter ARS 460 CA, In-Line filter ARS 610 RM, In-Line filter ARS 610 RB, In-Line filter ARS 610 RA, In-Line filter ARS 610 CA, In-Line filter ARS 930 RM, In-Line filter ARS 930 RB, In-Line filter ARS 930 RA, In-Line filter ARS 930 CA, In-Line filter ARS 1400 RM, In-Line filter ARS 1400 RB, In-Line filter ARS 1400 RA, In-Line filter ARS 1400 CA.

Lọc đường ống máy nén khí Ceccato

In-Line filter 2200 00332801, In-Line filter 2200 00333801, In-Line filter 2200 00338801.

Lọc đường ống máy nén khí Compair

In-Line filter 98245-121, In-Line filter 98245-122, In-Line filter 98245-123, In-Line filter 98245-125, In-Line filter 98245-126, In-Line filter 98245-127, In-Line filter 98245-128,  In-Line filter 98245-129, In-Line filter 98245-130, In-Line filter 98245-141, In-Line filter 98245-142, In-Line filter 98245-143, In-Line filter 98245-145, In-Line filter 98245-146, In-Line filter 98245-147, In-Line filter 98245-148, In-Line filter 98245-149, In-Line filter 98245-150, In-Line filter 98245-161, In-Line filter 98245-162, In-Line filter 98245-163, In-Line filter 98245-164, In-Line filter 98245-166, In-Line filter 98245-167, In-Line filter 98245-168, In-Line filter 98245-169, In-Line filter 98245-170, In-Line filter CE 0005 B, In-Line filter CE 0005 C, In-Line filter CE 0005 D, In-Line filter CE 0010 B, In-Line filter CE 0010 C, In-Line filter CE 0010 D, In-Line filter CE 0018 B, In-Line filter CE 0018 C, In-Line filter CE 0018 D, In-Line filter CE 0036 B, In-Line filter CE 0036 C, In-Line filter CE 0036 D, In-Line filter CE 0048 B, In-Line filter CE 0048 C, In-Line filter CE 0048 D, In-Line filter CE 0072 B, In-Line filter CE 0072 C, In-Line filter CE 0072 D, In-Line filter CE 0087 B, In-Line filter CE 0087 C, In-Line filter CE 0087 D, In-Line filter CE 0087 D, In-Line filter CE 0120 B, In-Line filter CE 0120 C, In-Line filter CE 0120 D, In-Line filter CE 0132 B, In-Line filter CE 0132 C, In-Line filter CE 0132 D, In-Line filter CE 0198 B, In-Line filter CE 0198 C, In-Line filter CE 0198 D, In-Line filter CE 0240 B, In-Line filter CE 0240 C, In-Line filter CE 0240 D, In-Line filter CE 0258 B, In-Line filter CE 0258 C, In-Line filter CE 0258 D, In-Line filter CE 0372 B, In-Line filter CE 0372 C, In-Line filter CE 0372 D, In-Line filter CE 0600 B, In-Line filter CE 0600 C, In-Line filter CE 0600 D.

Lọc đường ống máy nén khí Domnick Hunter

In-Line filter E 006 AA, In-Line filter E 006 AO, In-Line filter E 013 AA, In-Line filter E 013 AO, In-Line filter E 025 AA, In-Line filter E 025 AO, In-Line filter E 040 AA, In-Line filter E 040 AO, In-Line filter E 065 AC, In-Line filter E 085 AA, In-Line filter E 085 AO, In-Line filter E 195 AA, In-Line filter E 195 AC, In-Line filter E 195 AO, In-Line filter E 200 AA, In-Line filter E 200 AC, In-Line filter E 200 AO, In-Line filter E 295 AA, In-Line filter E 295 AC, In-Line filter E 295 AO, In-Line filter E 400 AA, In-Line filter E 400 AC, In-Line filter E 400 AO, In-Line filter E 500 AA, In-Line filter E 500 AC, In-Line filter E 500 AO, In-Line filter K 009 AA, In-Line filter K 009 ACS, In-Line filter K 009 AO, In-Line filter K 017 AA, In-Line filter K 017 AANS, In-Line filter K 017 ACS, In-Line filter K 017 AO, In-Line filter K 030 AA, In-Line filter K 030 AANS, In-Line filter K 030 ACS, In-Line filter K 030 AO, In-Line filter K 030 AOTS, In-Line filter K 030 AATS, In-Line filter K 058 AA, In-Line filter K 058 AANS, In-Line filter K 058 ACS, In-Line filter K 058 AO, In-Line filter K 085 AC, In-Line filter K 145 AA, In-Line filter K 145 ACS, In-Line filter K 145 AO, In-Line filter K 220 AA, In-Line filter K 220 ACS, In-Line filter K 220 AO, In-Line filter K 330 AA, In-Line filter K 330 AANS, In-Line filter K 330 ACS, In-Line filter K 330 AO, In-Line filter K 430 AA, In-Line filter K 430 ACS, In-Line filter K 430 AO, In-Line filter K 620 AA, In-Line filter K 620 ACS, In-Line filter K 620 AO.

Lọc đường ống máy nén khí Ingersoll Rand

In-Line filter 91108126, In-Line filter 91108134, In-Line filter 91108142, In-Line filter 91108159, In-Line filter 91108167, In-Line filter 91108175, In-Line filter 91108183, In-Line filter 91108191, In-Line filter 91108209, In-Line filter 91108217, In-Line filter 91108225, In-Line filter 91108233, In-Line filter 91108241, In-Line filter 91108258, In-Line filter 91108266, In-Line filter 91108274, In-Line filter 91108282, In-Line filter 91108290, In-Line filter 91108308, In-Line filter 91108316, In-Line filter 91108324, In-Line filter 91108332, In-Line filter 91108357, In-Line filter 91108365, In-Line filter 91108373, In-Line filter 91108384, In-Line filter 91108399, In-Line filter 91188482, In-Line filter 91189001, In-Line filter 92746692, In-Line filter K 125 AA, In-Line filter K 125 AC, In-Line filter K 125 AO, In-Line filter K 15 AA, In-Line filter K 15 AC, In-Line filter K 15 AO, In-Line filter K 180 AA, In-Line filter K 180 AC, In-Line filter K 180 AO, In-Line filter K 24 AA, In-Line filter K 24 AC, In-Line filter K 24 AO, In-Line filter K 240 AA, In-Line filter K 240 AC, In-Line filter K 240 AO, In-Line filter K 300 AA, In-Line filter K 300 AC, In-Line filter K 300 AO, In-Line filter K 4 AA, In-Line filter K 4 AC, In-Line filter K 4 AO, In-Line filter K 50 AA, In-Line filter K 50 AC, In-Line filter K 50 AO, In-Line filter K 8 AA, In-Line filter K 8 AC, In-Line filter K 8 AO.


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

ĐC:212/2,Âp 5,Đường 1C, Xã XUÂN THỚI THƯỢNG ,Huyện HÓC MÔN,TPHCM
ĐT : (028) 6267 6924   -   Fax : (028) 6267 6941
Hotline: 0938 990 338
Email: nhanphatvn@gmail.com  hoặc nhanphat@nhanphat.vn
Website: www.nhanphat.vn

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền :
Xem giỏ hàng

2906031400 drain valve kit 2901063300 drain valve kit 2901021800 Minimum pressure valve kit 2901021700 stop oil valve kit Máy đóng gói màng nhựa Pe Pallet lớn hoàn toàn tự động Máy đóng gói giấy cuộn tổ ong. a.j_result Máy đóng gói màng nhựa Pe Pallet  tự động .Máy đóng gói giấy cuộn tổ ong Cảm biến áp suất Compair 100003136 Cảm biến đọng sương EA2-TX-100 intake air vavle,genuine 1625471181... màn hình điều khiển atlascopco 1900520033 Đầu nén khí Airend 1616728190 Đầu nén khí Airend 1616728180 Khớp nối cao su Sullair 02250152-679 khớp nối  02250152-676 Bộ  khớp nối  Sullair 88290010-075 88290010-079 lọc tách dầu atlast 1513005800 lọc tách dầu 1614642300 lọc tách dầu 1613984000

 

    CÁC CHÍNH SÁCH
 
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Công Nghiệp Nhân Phát
 logonp20150827110756_dathongbao

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

Địa chỉ: 212/2,Âp 5, Đường 1C ,Xã XUÂN THỚI THƯỢNG,Huyện HÓC MÔN,TPHCM

Điện thoại : (028) 6267 6924 - (028) 6267 6941

Hotline: 0938 990 338 

Email:      nhanphatvn@gmail.com 

                 nhanphat@nhanphat.vn

Website:  www.nhanphat.vn  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

số 0311535456 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/02/2012