Từ khóa
Danh mục

Đang truy cập: 4
Trong ngày: 24
Trong tuần: 112
Lượt truy cập: 521783

Click vào ảnh lớn để zoom

Đánh giá:  
Đánh giá của bạn:

Mô tả

Cánh quạt tản nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 54427646


Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Cánh quạt tản nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 54427646

Product name: Fan Air Compressor Parts Cooler Fan Fan Blade

Part number: 54427646

Giá: Vui lòng gọi (08) 62557933 - 0938.990.338 - Mr. Dũng

Đóng gói: Neutral packing & original

Giao hàng: 1-7 ngày làm việc.

Một số sản phẩm khác:

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 1696 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 2497 81

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 3845 75

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 3845 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 5235 01

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 5263 01

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 5911 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 5942 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 5988 02

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 5988 03

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 5988 07

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 6036 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 6046 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 6059 01

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 6115 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 6450 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 7662 82

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 7889 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 8111 01

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 8125 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 8450 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 9142 02

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 9142 04

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 9142 06

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 9739 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 9740 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 9849 88

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1202 9855 88

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1310 2006 11

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1310 2143 69

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1310 2144 68

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1310 2150 03

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1310 2154 61

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1310 2154 92

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1310 2154 93

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1310 2154 94

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1310 2155 32

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1503 3134 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1603 0035 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1603 0062 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1603 1013 23

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1603 1013 24

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1603 1154 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1603 1691 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1603 1806 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1603 2132 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1604 0916 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1604 0916 01

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1606 1500 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1610 1744 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1610 2911 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1612 3895 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1612 4233 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 4211 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 5470 88

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 5623 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 5630 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 6776 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 6777 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 6792 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 6815 88

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 6831 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 6831 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 6886 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 6887 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 6950 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 7022 86

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 7022 88

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 7181 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 7634 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 7822 02

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 8364 02

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 8365 02

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 8366 02

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 9508 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 9510 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1613 9512 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 3696 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 5256 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 6437 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 6627 08

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 6673 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 6978 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 6980 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 7053 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 7163 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 7165 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 7338 08

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 7484 08

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 7532 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 7831 06

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 7831 08

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 8443 01

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 8624 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 8624 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 8660 08

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 8663 08

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 8668 08

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 9200 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 9201 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 9407 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 9588 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 9589 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1614 9590 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1615 3751 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1615 3759 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1615 3761 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1615 3795 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1615 4537 01

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1615 8580 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0004 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0005 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0018 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0018 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0022 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0022 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0034 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0183 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0575 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0645 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0675 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0736 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0762 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 0979 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1018 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1061 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1062 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1154 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1197 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1198 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1385 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1467 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1545 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1546 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1546 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1593 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1594 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1609 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1610 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1690 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1695 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1696 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1806 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1831 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1837 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1850 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1945 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 1997 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 2044 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 2130 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 2238 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 2491 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 2492 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 2664 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 2683 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 3000 03

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 3557 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 3558 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 3662 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1617 3900 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1619 5968 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1619 6847 01

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1619 6848 01

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1619 6848 02

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1619 6851 02

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1619 6851 03

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1619 7035 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1619 7763 02

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1619 7763 03

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1619 7763 05

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1619 7763 06

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1619 7763 09

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 0183 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 0544 01

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621-0732-00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 1069 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 1070 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 2035 08

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 2050 08

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 2167 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 2169 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 2677 08

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 2796 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 3248 13

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 4014 04

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 4014 05

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 4014 06

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 4153 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 4953 13

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 8487 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 9045 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1621 9488 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 0322 01

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 0594 05

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 1605 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 1611 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 2520 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 2622 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 3303 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 3767 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 3767 10

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 3769 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 3769 10

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 3771 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 3771 10

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1622 4652 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1624 2274 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1624 2275 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1624 2284 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 1624 2289 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2202 2513 98

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2202 7094 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2202 7366 81

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2202 7366 82

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2202 7367 81

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2202 7985 81

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2202 8544 01

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2235 2560 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2235 2560 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2235 3549 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2235 5372 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2236 1020 06

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2236 1021 02

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2236 1021 67

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2236 1096 98

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2250 6590 89

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2252 1719 80

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2252 6771 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2252 6898 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2252 6898 01

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2252 7849 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2252 7849 05

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2253 1694 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2253 4971 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2253 5742 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2254 0749 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2254 1083 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2254 8183 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2255 0728 05

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2903 1014 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2906 0684 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2906 0733 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2911 0087 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 2989 0082 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 6243 7314 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 6243 7317 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 9829 1095 00

Két giải nhiệt máy nén khí Atlas Copco 9829 1741 00.

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 36882934

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39893003

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39899901

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39796834

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39792817

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39892492

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 33240593

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39797592

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 39878392

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 54501853

Két giải nhiệt máy nén khí Ingersoll Rand 36864395


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

ĐC:212/2,Âp 5,Đường 1C, Xã XUÂN THỚI THƯỢNG ,Huyện HÓC MÔN,TPHCM
ĐT : (028) 6267 6924   -   Fax : (028) 6267 6941
Hotline: 0938 990 338
Email: nhanphatvn@gmail.com  hoặc nhanphat@nhanphat.vn
Website: www.nhanphat.vn

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền :
Xem giỏ hàng

2906031400 drain valve kit 2901063300 drain valve kit 2901021800 Minimum pressure valve kit 2901021700 stop oil valve kit ALCO high-pressure pressure switch, PS3-W6S, 29-23 bar, autoreset, 0715567_result Alco Pressure Switch PS1-B5A 4353300 ALCO PS3-W6S 21/25bar Eco EMERSON pressure relay PCN: 0715990 ALCO high-pressure pressure switch, PS3-A6S, 19-15 bar, autoreset, 0715604 Bearing Disassembly Puller Inner Hole Puller Removal Tool Three-jaw Set 2023 NEW 21PCS Bearing Puller Inner Hole Puller Disassembly Removal Tool Three-jaw Puller 21 Three - jaw Bearing Diassembly Inner Set Hole Puller Removal Tool Upgrade Cảm biến áp suất Compair 100003136 Cảm biến đọng sương EA2-TX-100 intake air vavle,genuine 1625471181... màn hình điều khiển atlascopco 1900520033 Đầu nén khí Airend 1616728190 Đầu nén khí Airend 1616728180 Khớp nối cao su Sullair 02250152-679 khớp nối  02250152-676 Bộ  khớp nối  Sullair 88290010-075 88290010-079

 

    CÁC CHÍNH SÁCH
 
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Công Nghiệp Nhân Phát
 logonp20150827110756_dathongbao

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

Địa chỉ: 212/2,Âp 5, Đường 1C ,Xã XUÂN THỚI THƯỢNG,Huyện HÓC MÔN,TPHCM

Điện thoại : (028) 6267 6924 - (028) 6267 6941

Hotline: 0938 990 338 

Email:      nhanphatvn@gmail.com 

                 nhanphat@nhanphat.vn

Website:  www.nhanphat.vn  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

số 0311535456 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/02/2012