Từ khóa
Danh mục

Đang truy cập: 2
Trong ngày: 22
Trong tuần: 111
Lượt truy cập: 521755

Click vào ảnh lớn để zoom

Đánh giá:  
Đánh giá của bạn:

Mô tả

Lọc đường ống máy nén khí Ingersoll Rand 88343215


Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Lọc đường ống máy nén khí Ingersoll Rand 88343215

Product name: Line Filter Element 88343215 Air Filter Element Air Compressor Parts

Part number: 88343215

Giá: Vui lòng gọi 0938.990.338  - Mr. Dũng

Đóng gói: Neutral packing & original

Giao hàng: 1-7 ngày làm việc.

Một số sản phẩm khác:

Lọc đường ống máy nén khí Abac

In-Line filter 9055019, In-Line filter 9055116, In-Line filter 9055121, In-Line filter 9055159, In-Line filter 9055162, In-Line filter 9055169, In-Line filter  9055171.

Lọc đường ống Atlas Copco

In-Line filter 1202 6255 01, In-Line filter 1202 6255 02, In-Line filter 1202 6257 01, In-Line filter 1202 6257 02, In-Line filter 1202 6257 03, In-Line filter 1202 6257 04, In-Line filter 1202 6259 01, In-Line filter 1202 6259 02, In-Line filter 1202 6259 03, In-Line filter 1202 6259 04, In-Line filter 1202 6262 01, In-Line filter 1202 6262 02, In-Line filter 1202 6262 03, In-Line filter 1202 6262 04, In-Line filter 1202 6263 01, In-Line filter 1202 6263 02, In-Line filter 1202 6264 00, In-Line filter 1202 6268 01, In-Line filter 1202 6268 03, In-Line filter 1202 6273 01, In-Line filter 1202 6273 02, In-Line filter 1202 6274 00, In-Line filter 1202 6281 01, In-Line filter 1202 6281 02, In-Line filter 1202 8572 00, In-Line filter 1202 8573 01, In-Line filter 1202 8573 02, In-Line filter 1617 7039 01, In-Line filter 1617 7039 02, In-Line filter 1617 7039 03, In-Line filter 1617 7039 05, In-Line filter 1617 7039 06, In-Line filter 1617 7039 07, In-Line filter 1617 7039 09, In-Line filter 1617 7039 10, In-Line filter 1617 7039 11, In-Line filter 1617 7040 01, In-Line filter 1617 7040 02, In-Line filter 1617 7040 03, In-Line filter 1617 7040 05, In-Line filter 1617 7040 06,  In-Line filter 1617 7040 07, In-Line filter 1617 7041 01, In-Line filter 1617 7041 02, In-Line filter 1617 7041 03, In-Line filter 1617 7041 05, In-Line filter 1617 7041 06, In-Line filter 1617 7041 07, In-Line filter 1617 7041 09, In-Line filter 1617 7041 10, In-Line filter 1617 7041 11, In-Line filter 1617 7042 01, In-Line filter 1617 7042 02, In-Line filter 1617 7042 03, In-Line filter 1617 7043 01, In-Line filter 1617 7043 03, In-Line filter 1617 7073 03, In-Line filter 1617 7073 01, In-Line filter 1617 7073 02, In-Line filter 1617 7099 01, In-Line filter 1617 7099 03, In-Line filter 2901 0190 00, In-Line filter 2901 0191 00, In-Line filter 2901 0192 00, In-Line filter 2901 0193 00, In-Line filter 2901 0194 00, In-Line filter 2901 0195 00, In-Line filter 2901 0196 00, In-Line filter 2901 0197 00, In-Line filter 2901 0198 00, In-Line filter 2901 0199 00, In-Line filter 2901 0201 00, In-Line filter 2901 0202 00, In-Line filter 2901 0203 00, In-Line filter 2901 0204 00, In-Line filter 2901 0205 00, In-Line filter 2901 0206 00, In-Line filter 2901 0233 00, In-Line filter 2901 0234 00, In-Line filter 2901 0322 00, In-Line filter 2901 0323 00, In-Line filter 2901 0520 00, In-Line filter 2901 0521 00, In-Line filter 2901 0524 00, In-Line filter 2901 0525 00, In-Line filter 2901 0526 00, In-Line filter 2901 0527 00, In-Line filter 2901 0528 00, In-Line filter 2901 0529 00, In-Line filter 2901 0530 00, In-Line filter 2901 0531 00, In-Line filter 2901 0532 00, In-Line filter 2901 0533 00, In-Line filter 2901 0534 00, In-Line filter 2901 0535 00, In-Line filter 2901 0536 00, In-Line filter 2901 0537 00, In-Line filter 2901 0538 00, In-Line filter 2901 0539 00, In-Line filter 2901 0540 00, In-Line filter 2901 0541 00, In-Line filter 2901 0542 00, In-Line filter 2901 0543 00, , In-Line filter 2901 0544 00, In-Line filter 2901 0545 00, In-Line filter 2901 0546 00, In-Line filter 2901 0613 00, In-Line filter 2901 0614 00, In-Line filter 2906 0212 00, In-Line filter 2906 0213 00, In-Line filter 2906 0214 00, In-Line filter 2906 0215 00, In-Line filter 2906 0216 00, In-Line filter 2906 0217 00, In-Line filter 2906 7000 00, In-Line filter 2906 7001 00, In-Line filter 2906 7002 00, In-Line filter 2906 7003 00, In-Line filter 2906 7004 00, In-Line filter 2906 7005 00.

Lọc đường ống máy nén khí Bea

In-Line filter ARS 180 RM, In-Line filter ARS 180 RB, In-Line filter ARS 180 RA, In-Line filter ARS 180 CA, In-Line filter ARS 290 RM, In-Line filter ARS 290 RB, In-Line filter ARS 290 RA, In-Line filter ARS 290 CA, In-Line filter ARS 460 RM, In-Line filter ARS 460 RB, In-Line filter ARS 460 RA, In-Line filter ARS 460 CA, In-Line filter ARS 610 RM, In-Line filter ARS 610 RB, In-Line filter ARS 610 RA, In-Line filter ARS 610 CA, In-Line filter ARS 930 RM, In-Line filter ARS 930 RB, In-Line filter ARS 930 RA, In-Line filter ARS 930 CA, In-Line filter ARS 1400 RM, In-Line filter ARS 1400 RB, In-Line filter ARS 1400 RA, In-Line filter ARS 1400 CA.

Lọc đường ống máy nén khí Ceccato

In-Line filter 2200 00332801, In-Line filter 2200 00333801, In-Line filter 2200 00338801.

Lọc đường ống máy nén khí Compair

In-Line filter 98245-121, In-Line filter 98245-122, In-Line filter 98245-123, In-Line filter 98245-125, In-Line filter 98245-126, In-Line filter 98245-127, In-Line filter 98245-128,  In-Line filter 98245-129, In-Line filter 98245-130, In-Line filter 98245-141, In-Line filter 98245-142, In-Line filter 98245-143, In-Line filter 98245-145, In-Line filter 98245-146, In-Line filter 98245-147, In-Line filter 98245-148, In-Line filter 98245-149, In-Line filter 98245-150, In-Line filter 98245-161, In-Line filter 98245-162, In-Line filter 98245-163, In-Line filter 98245-164, In-Line filter 98245-166, In-Line filter 98245-167, In-Line filter 98245-168, In-Line filter 98245-169, In-Line filter 98245-170, In-Line filter CE 0005 B, In-Line filter CE 0005 C, In-Line filter CE 0005 D, In-Line filter CE 0010 B, In-Line filter CE 0010 C, In-Line filter CE 0010 D, In-Line filter CE 0018 B, In-Line filter CE 0018 C, In-Line filter CE 0018 D, In-Line filter CE 0036 B, In-Line filter CE 0036 C, In-Line filter CE 0036 D, In-Line filter CE 0048 B, In-Line filter CE 0048 C, In-Line filter CE 0048 D, In-Line filter CE 0072 B, In-Line filter CE 0072 C, In-Line filter CE 0072 D, In-Line filter CE 0087 B, In-Line filter CE 0087 C, In-Line filter CE 0087 D, In-Line filter CE 0087 D, In-Line filter CE 0120 B, In-Line filter CE 0120 C, In-Line filter CE 0120 D, In-Line filter CE 0132 B, In-Line filter CE 0132 C, In-Line filter CE 0132 D, In-Line filter CE 0198 B, In-Line filter CE 0198 C, In-Line filter CE 0198 D, In-Line filter CE 0240 B, In-Line filter CE 0240 C, In-Line filter CE 0240 D, In-Line filter CE 0258 B, In-Line filter CE 0258 C, In-Line filter CE 0258 D, In-Line filter CE 0372 B, In-Line filter CE 0372 C, In-Line filter CE 0372 D, In-Line filter CE 0600 B, In-Line filter CE 0600 C, In-Line filter CE 0600 D.

Lọc đường ống máy nén khí Domnick Hunter

In-Line filter E 006 AA, In-Line filter E 006 AO, In-Line filter E 013 AA, In-Line filter E 013 AO, In-Line filter E 025 AA, In-Line filter E 025 AO, In-Line filter E 040 AA, In-Line filter E 040 AO, In-Line filter E 065 AC, In-Line filter E 085 AA, In-Line filter E 085 AO, In-Line filter E 195 AA, In-Line filter E 195 AC, In-Line filter E 195 AO, In-Line filter E 200 AA, In-Line filter E 200 AC, In-Line filter E 200 AO, In-Line filter E 295 AA, In-Line filter E 295 AC, In-Line filter E 295 AO, In-Line filter E 400 AA, In-Line filter E 400 AC, In-Line filter E 400 AO, In-Line filter E 500 AA, In-Line filter E 500 AC, In-Line filter E 500 AO, In-Line filter K 009 AA, In-Line filter K 009 ACS, In-Line filter K 009 AO, In-Line filter K 017 AA, In-Line filter K 017 AANS, In-Line filter K 017 ACS, In-Line filter K 017 AO, In-Line filter K 030 AA, In-Line filter K 030 AANS, In-Line filter K 030 ACS, In-Line filter K 030 AO, In-Line filter K 030 AOTS, In-Line filter K 030 AATS, In-Line filter K 058 AA, In-Line filter K 058 AANS, In-Line filter K 058 ACS, In-Line filter K 058 AO, In-Line filter K 085 AC, In-Line filter K 145 AA, In-Line filter K 145 ACS, In-Line filter K 145 AO, In-Line filter K 220 AA, In-Line filter K 220 ACS, In-Line filter K 220 AO, In-Line filter K 330 AA, In-Line filter K 330 AANS, In-Line filter K 330 ACS, In-Line filter K 330 AO, In-Line filter K 430 AA, In-Line filter K 430 ACS, In-Line filter K 430 AO, In-Line filter K 620 AA, In-Line filter K 620 ACS, In-Line filter K 620 AO.

Lọc đường ống máy nén khí Ingersoll Rand

In-Line filter 91108126, In-Line filter 91108134, In-Line filter 91108142, In-Line filter 91108159, In-Line filter 91108167, In-Line filter 91108175, In-Line filter 91108183, In-Line filter 91108191, In-Line filter 91108209, In-Line filter 91108217, In-Line filter 91108225, In-Line filter 91108233, In-Line filter 91108241, In-Line filter 91108258, In-Line filter 91108266, In-Line filter 91108274, In-Line filter 91108282, In-Line filter 91108290, In-Line filter 91108308, In-Line filter 91108316, In-Line filter 91108324, In-Line filter 91108332, In-Line filter 91108357, In-Line filter 91108365, In-Line filter 91108373, In-Line filter 91108384, In-Line filter 91108399, In-Line filter 91188482, In-Line filter 91189001, In-Line filter 92746692, In-Line filter K 125 AA, In-Line filter K 125 AC, In-Line filter K 125 AO, In-Line filter K 15 AA, In-Line filter K 15 AC, In-Line filter K 15 AO, In-Line filter K 180 AA, In-Line filter K 180 AC, In-Line filter K 180 AO, In-Line filter K 24 AA, In-Line filter K 24 AC, In-Line filter K 24 AO, In-Line filter K 240 AA, In-Line filter K 240 AC, In-Line filter K 240 AO, In-Line filter K 300 AA, In-Line filter K 300 AC, In-Line filter K 300 AO, In-Line filter K 4 AA, In-Line filter K 4 AC, In-Line filter K 4 AO, In-Line filter K 50 AA, In-Line filter K 50 AC, In-Line filter K 50 AO, In-Line filter K 8 AA, In-Line filter K 8 AC, In-Line filter K 8 AO.


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

ĐC:212/2,Âp 5,Đường 1C, Xã XUÂN THỚI THƯỢNG ,Huyện HÓC MÔN,TPHCM
ĐT : (028) 6267 6924   -   Fax : (028) 6267 6941
Hotline: 0938 990 338
Email: nhanphatvn@gmail.com  hoặc nhanphat@nhanphat.vn
Website: www.nhanphat.vn

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền :
Xem giỏ hàng

2906031400 drain valve kit 2901063300 drain valve kit 2901021800 Minimum pressure valve kit 2901021700 stop oil valve kit ALCO high-pressure pressure switch, PS3-W6S, 29-23 bar, autoreset, 0715567_result Alco Pressure Switch PS1-B5A 4353300 ALCO PS3-W6S 21/25bar Eco EMERSON pressure relay PCN: 0715990 ALCO high-pressure pressure switch, PS3-A6S, 19-15 bar, autoreset, 0715604 Bearing Disassembly Puller Inner Hole Puller Removal Tool Three-jaw Set 2023 NEW 21PCS Bearing Puller Inner Hole Puller Disassembly Removal Tool Three-jaw Puller 21 Three - jaw Bearing Diassembly Inner Set Hole Puller Removal Tool Upgrade Cảm biến áp suất Compair 100003136 Cảm biến đọng sương EA2-TX-100 intake air vavle,genuine 1625471181... màn hình điều khiển atlascopco 1900520033 Đầu nén khí Airend 1616728190 Đầu nén khí Airend 1616728180 Khớp nối cao su Sullair 02250152-679 khớp nối  02250152-676 Bộ  khớp nối  Sullair 88290010-075 88290010-079

 

    CÁC CHÍNH SÁCH
 
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Công Nghiệp Nhân Phát
 logonp20150827110756_dathongbao

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

Địa chỉ: 212/2,Âp 5, Đường 1C ,Xã XUÂN THỚI THƯỢNG,Huyện HÓC MÔN,TPHCM

Điện thoại : (028) 6267 6924 - (028) 6267 6941

Hotline: 0938 990 338 

Email:      nhanphatvn@gmail.com 

                 nhanphat@nhanphat.vn

Website:  www.nhanphat.vn  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

số 0311535456 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/02/2012