Từ khóa
Danh mục

Đang truy cập: 3
Trong ngày: 27
Trong tuần: 114
Lượt truy cập: 521904

Click vào ảnh lớn để zoom

Đánh giá:  
Đánh giá của bạn:

Mô tả

Van nhiệt độ máy nén khí Sullair 02250049-934


Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Van nhiệt độ máy nén khí Sullair 02250049-934

Product name: Compressor Consumable Thermostatic Kit Air Compressor Repair Kits

Part number: 02250049-934

Giá: Vui lòng gọi 0938.990.338  - Mr. Dũng

Đóng gói: Neutral packing & original

Giao hàng: 1-7 ngày làm việc.

Một số sản phẩm khác:

Model

Description

P/N

GA11-22

Unloading valve kit

2901000201

Min pressure valve kit

2901000600

Drain valve kit

2901071200

GA30-37-45

Min pressure valve kit

2901021800

Oil stop valve kit

2901021700

Unloading valve kit

2901021100

Thermostat valve kit

1619733300

GA55-75-90C

Oil check valve kit

2901007200

Check valve kit

2901007700

Min pressure valve kit

2901021800

Unloading valve kit

2901044800

Thermostat valve kit

2901007400

Oil stop valve kit

2901108400

Unloading valve kit

2901029900

GA90-250

Test valve kit

2906009300

Oil check valve kit

2906009400

Regulating valve kit

2906009100

Thermostat valve kit

1619756000

Unloading valve kit

2906056300

Connector kit

2906057100

GA22+

Unloading valve kit

2902016100 (with blow off valve)

Unloading valve kit

2902016100 (without blow off valve)

Check valve kit

2901050301

Min pressure valve kit

2901145300

Thermostat valve kit

2901161600

GA37+

Unloading valve kit

2901162200 (with blow off valve)

Unloading valve kit

2901162200 (without blow off valve)

Check valve kit

2901050301

Oil stop valve kit

2901108401

Min pressure valve kit

2901145300

Thermostat valve kit

2901161600

GA75+

Unloading valve kit

2901146300 (with blow off valve)

Unloading valve kit

2901146300 (without blow off valve)

Check valve kit

2901050301

Oil stop valve kit

2901108401

Min pressure valve kit

2901145300

Thermostat valve kit

1622375980

2901044800 2901029900 2901007600 2901146300 2901021100 2901162200 2901000201
2906056300 2901050300 2901050301 2901007700 2901021200 2906009300 2906087000
2901021700 2901021701 2901007200 2901108400 2906009400 2901000600 2901099700
2901021800 2901145300 2906009500 2906020100 2906009100 1619756000 1202586902
1619733300 1619759600 2901145300 2901145400 1622375980 2906009600 2901030100
2901084500 2901021900 1089057520 1089057578 1089057573 1089057551 1089057504
1089062110 1089062114 1089062104 1089050506 2906057100 2906057200 2906059100
2903101501 2903101601 2903101701 1614873800 1614873900 2901024600 2901009700
2901009800 2906056600 2906056700 2906009900 2906010000 2906010100 2906020300
2906020400 2906020500 2906057800 2904007000 2904107400 2904006100 1613913900
1622089500 1622001500 1092015400 1622315400 1092020200 1622660800 1621875000
1621574399 1089057533 1089057529 1089057578 1089057507 1089057534 2906904100
2906904200 2906902900 2906903100 2906907700 1621875099 2906905800 1612386900
1613692100 1613750300 1089057533 1089057564 1089057544 1089057535 1089057578
1089057528 1089057574 1089057534 1089057526 1089057511 1089057521 1089057565
1089057541 1089057551 1089057524 1089057520 1089057404 1089057549 1089057507
1089057440 1089057405 1089057400 1089057401 1622311044 1622311023 1622311024
1622311035 1622311036 1622311025 1622311026 1612386900 1613750200 2901034300
2901146300 2901145300 2906056300 2901029850 1622375980 2906009300 2906009500
2901000201 1614873800 1614973900 1622007900 1613243300 1613688000 2901021300
1613839700 2901056600 1613730600 2901007000 1613800700 2901043200 1613955900
1613984000 1614642300 2906009800 1614905400 2906056400 1614905600 1614642300
1614704800 2906020200 1614952100 2906058800 1622007900 1613872000 1619126900
1613872000 1613740700 1613740800 2901043100 1613950100 1603950300 1030097900
1089057573 1613678300 1614915500 1619756000 2901007400 2901021100 2901029850
2906009300 2906020100 2906059100 3906570962 1089057404 1089057520 1089057551
1089057578 1614942900 2205414002 2252547800 2901000201 2901006800 2901007200
2901007700 2901021701 2901021702 2901021800 2901044800 2901050300 2901074900
2901108400 2901145300 2901146300 2901162200 2904006100 1621054799 1030097900
1621054799 1030097900 1621054799 1030097900 1621054799 1030097900 1621054799
1030097900 1621054799 1030097900 1621054799 1613610590 1613610500 1614727399
1089057403 1089057406 1089057402 1089057455 1089057470 1089057520 1089057551
1089057407 1089057449 1089057565 1089057573 1089057503 1089057400 1089057401
1089057402 1089057403 1089057404 1089057405 1089057435 1089057407 1089057440
1089057441 1089057449 1089057470 1089057574 1089057554 1089057544 1089057524
1089057565 1089057535 1089057503 1089057513 1089057523 1089057533 1089057573
1089057500 1089057510 1089057520 1089057530 1089057541 1089057511 1089057551
1089057528 1089057578 1089057526 1613689701 1613804400 1613804402 1622066200
1622066202 1089062104 1089070209 1089062119 1089062100 1089062140 1089062110
1089050506 1089062114 1089062113 1089042821 1089039226 1089039225 1900070004
1900070005 1900070006 1900070007 1900070008 1900071102 1900071101 1900071103
1900071002 1900071001 1900071012 1900071011 1900071281 1900071031 1900071041
1900071071 1900071292 1089057551 1089057578 1089057573 1089057541 1089057528
1089057533 1089057565 1089057574 1089057535 1089057544 1089057564 0574823530
1614873800 1614954000 2901107600 2906056500 0070600205 0147136403 0147140303
0147141703 1030097900 1089036250 1089039743 1089057449 1089057404 1089057407
1089057449 1089057520 1089057528 1089057533 1089057551 1089057565 1089057573
1089059021 1089062110 1089062114 1089921432 1089921433 1089057520 1089057578
1091600600 1091613300 1622001500 1091613300 1202574900 1202641400 1202804000
2252548700 2254735709 2901000000 2901001500 2901004501 2901007200 2901007400
2901007700 2901021300 2901021800 2901032600 2901034300 2901041600 2901043100
2901043200 2901044800 2901052200 2901052300 2901056602 2901074900 2901075000
2901077900 2901084001 2901085800 2901099900 2901101200 2901085800 2903087100
2903200102 2906009100 2906009200 2906009300 2906009300 2906009400 2906009500
2906009600 2906009700 2906009800 2906020000 2906020100 2906020200 2906056300
2906056400 2906056500 2906700000 2906700100 2908851400 2911001900 2911007500
2911011700 2914801200 2914807000 2914807100 2914823100 2914823200 2914825700
3214346901 3214623900 3216921404 3222028400 6611000310 0392110006 0574823135
0574823530 0574823532 0574823537 0574823541 0574823545 0574884544 0574987002
0574987803 0574991802 0575012147 0575036118 0575079146 0575040147 0663210776
0663713800 0663715000 1604132800 1613610500 1613688000 1613688401 1613689703
1613730600 1613740700 1613740800 1613800700 1613830300 1613830400 1613839700
1613881001 1613900100 1613950300 1613951500 1613954200 1613962500 1613982501
1613984000 1613984100 1613984100 1614624300 1614642300 1614704600 1614704800
1614727300 2906020200 1614727399 1614734300 1614871900 1614873800 1614873900
1614895800 1614895900 1614905000 1614922000 1614930800 1614930900 1614933000
1614942900 1614951600 1614954000 1614954300 1614955200 1614963400 1614963500
1614963800 1614967400 1614967500 1614967600 1614967700 1614988700 1614990100
1615595100 1619126900 1619279700 1619756000 1621054700 1621202700 1613950700
1613950800 1613950900 1613951000 1613951100 1613951200 1614935800 1614920000
1614918800 1614936500 1614918900 1614920100 1614677500 1614667300 1614753200
1614705300 1615541700 1615562301 1613801300 1613737300 1613782200 1613801200
1028706500 1614920000 1614959000 1614958800 1614958900 1614849600 1622024002
9095707300 1310031070 1613830300 1613830400 1028751400 1028619339 1615675400
1028721509 1613751500 1613801200 1613830400 1613836500 1613836400 1613950900
1614677500 1613751500 1613801200 1613830400 1613836500 1613836400 1613950900
1614677500 1614849600 1614918800 1614918900 1614920100 1614935800 1614936500
1614958800 1614958900 1614859000 1613801200 1613951100 1613951200 1621208500
1621483900 1621574299 1621574399 1621905000 1621905200 1621913700 1621913800
1621913900 1622024500 1622089500 1622001500 1900070125 3222307125 3222312024
3222312980 3222312981 1089057520 1089957954 1089957955 1089957960 1089057449
1089050506 1089057530 1089065903 1089057529 1089057401 1089057503 1089039743
1089057403 1901003945 1089057440 1089057404 1202679948 1089053712 1089057455
1089051712 1089958001 2254735707 2254735701 2903101601 2903101701 2903101501
2008067100 2900057200 1614873800 1614873900 1613688500 1621304103 1613858500
1613958500 1613828000 1619646704 1615605501 1615418500 2254735701 2255019613
2255019604 1622113600 2255019601 2254735712 1089059401 1089062104 1089062110
1089050506 1089062140 1089042814 1089062114 1089050510 2901021100 2906056300
2901046100 2901044800 2901000201 2906009700 2901029850 2901146300 2901006800
1619759600 2901007400 1619733300 2906907700 2901006900 1202586903 1202586902
2901044700 1613951500 1614705600 0574806515 1614945400 1614945300 1614906300
0574823545 0574823537 0574991006 1614994000 0574991115 0574987002 1614948700
1614947300 0575079513 0575040530 0575012147 0573884155 0574823521 0574806305
1614963600 1614955200 0574884153 0574823556 0574823541 0574884543 0575079146
1091600600 0574991101 2903700303 1614651802 1622007200 1613987500 1614908100
0574884543 1091600600 0574991410 1622007400 1622007500 1613901100 0575012147
0575079147 1614896100 1613954200 0574991103 0574991006 1613689101 1614996320
1614996330 1614896200 0574884516 1614948700 1614909100 1614993500 1614963800
0575036118 0574884516 0574823126 0575079137 1614905000 1614895700 1621913800
1622001800 1614664100 1614644800 1621206600 0574991105 0574991101 0574991106
0574991706 0574991704 0575012147 0575012533 1614823700 0575012464 1621913900
1614908100 1614996340 1613965599 1622089500 1614945300 1621913900 1621913700
1621913800 1614945400 1614734300 1614664100 1614644800 1621206600 1621913900
1613965599 1614990100 1621208500 1613968700 1621913900 2906021400 1202626203
1202626204 2901053800 2901053900 2901054000 2901053500 2901053600 1617707303
1617707302 1617707301 1622365900 1613902000 1616510800 1614918400 1092000072
1089057407 1621395100 1089057510 1089057526 1089057554 1089057522 1089057512
1617726900 1092000781 1092065600 1513016400 1604403500 1622369880 1622550180
2200759910 1614937600 1614909100 1614988700 1614951600 1614978800 1622089400
1613954200 1613858000 1613857900 1622018000 1622010800 1613836500 1613950800
1613950900 1614954300 1614958400 1614958000 1614783108 1614624300 1614871900
1622010600 1622010700 1622010800 1622010900 1622010500 1622010600 1622010800
1613836600 1613830300 1613830400 1028751400 9095707300 1613920100 1613836400
1613836600 1613950900 1613951000 1622101000 1614935800 1613801300 1614734200
1614866408 1614866508 1614866308 1614958400 1614738400 1622094400 1621203508
1621300701 1614938400 1614938300 1613946380 1613946382 1621853700 1621203508
1621208308 1613830300 1613830400 1089059401 1089062104 1089062110 1089050506 1089062140 1089042814 1089062114 1089050510 1089062114 GA11151822  1089042821 GA11151822 220/V50Hz 1089039225 GA11151822 1089062114 GA303745 1089042821 GA303745 1089039225 GA303745 1089042821 GA5575 1089039226 1089039225 GA5575

 

SULLAIR ® (continued)

241384 Genuine Part by SULLAIR ® COOLER, COMB AFT COOLER&OIL
241526 Genuine Part by SULLAIR ® ELBOW, RUBBER REDUCING 7 X 6"
241616 Genuine Part by SULLAIR ® ROTOR
241774 Genuine Part by SULLAIR ® CARTRIDGE, OIL PRESS. REG
241887 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, "350" WH 6.75X10.25
242058 Genuine Part by SULLAIR ® SPRING, MIN PRESSURE VALVE
242437-010 Genuine Part by SULLAIR ® GASKET, 4"-125# FLG FULL FACE
242538-166 Genuine Part by SULLAIR ® PANEL, FIBGLS 19.50 X 8.00
245766 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, RELIEF 1" 375PSI
245796 Genuine Part by SULLAIR ® ELBOW, RUBBER 90DEG RED.8 X 7"
248374 Genuine Part by SULLAIR ® WHEEL, 14.5 X 7
249544-006 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, HI DISCH TEMP
249604-015 Genuine Part by SULLAIR ® HOSE, MED PRESS 0.25 X 019"
249604-020 Genuine Part by SULLAIR ® HOSE, MED PRESS 0.25 X 036"
249608-008 Genuine Part by SULLAIR ® HOSE, MED PRESS 0.50 X 032"
250000-033 Genuine Part by SULLAIR ® HUB, COUPLING
250003-238 Genuine Part by SULLAIR ® COOLER, OIL AC 125-200HP
250003-677 Genuine Part by SULLAIR ® HARNESS, WIRING INSTR PNL 185Q
250003-739 Genuine Part by SULLAIR ® BOX, INSTRUMENT PNL 250003-115
250003-840 Genuine Part by SULLAIR ® ELBOW, 90DEG RUB RED 3X2 1/2
250004-060 Genuine Part by SULLAIR ® SHIM, MOTOR MTG PLASTIC .002
250004-641 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, CPLG.
250004-977 Genuine Part by SULLAIR ® LABEL, INSTR PNL 10B
250005-672 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, REPAIR BSCR DXC408170V
250006-525 Genuine Part by SULLAIR ® LEVER, CONTROL (11084)
250006-939 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, INSTR PNL OVERLAY
250006-989 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, RLF 3/4" 200# 550SCFM
250007-123 Genuine Part by SULLAIR ® PANEL, ACCESS 33 X 50"
250007-170 Genuine Part by SULLAIR ® NIPPLE, CONDUIT 1/2 X 2"
250007-426 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, IN 6".625 ORIF (409168)
250009-383 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, EN-SULLUBE
250009-976 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, INL (8" W/.625 ORIFICE)
250010-285 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, 250Q BLACK
250011-501 Genuine Part by SULLAIR ® ORIFICE, 1/8" DIA HOLE
250012-197 Genuine Part by SULLAIR ® WASHER, BACKHEAD 5202
250012-207 Genuine Part by SULLAIR ® WASHER, AIR CONNECT NUT 5213
250012-232 Genuine Part by SULLAIR ® O-RING, BLOW CONNECTION 5241
250012-259 Genuine Part by SULLAIR ® BOLT, STEEL RETAINER 5274
250012-563 Genuine Part by SULLAIR ® SPRING, FLAT 6191-6
250013-535 Genuine Part by SULLAIR ® PAWL, ROTATION
250013-594 Genuine Part by SULLAIR ® SPRING, RETAINER LOCK
250013-702 Genuine Part by SULLAIR ® SPADE, CLAY 1-1/8 x 6
250014-057 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, SULLAIR (R) 16 3/4 WHITE
250015-567 Genuine Part by SULLAIR ® HUB, CPLG
250015-720 Genuine Part by SULLAIR ® HARNESS, WIRE DUAL CONTROL
250015-856 Genuine Part by SULLAIR ® SEPARATOR, 3" COMB TRAP 200PSI
250015-916 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, 100Q GREEN
250016-193 Genuine Part by SULLAIR ® WEIGHT, VALVE-BALANCE DDR32
250016-543 Genuine Part by SULLAIR ® PIPE, EXHAUST JD4239T
250016-716 Genuine Part by SULLAIR ® SLEEVE, PSTN SPG
250017-314 Genuine Part by SULLAIR ® COUPLING,125Q 7 1/2" CLUTCH
250017-451 Genuine Part by SULLAIR ® GAUGE, DIFF PRESS SAR024-900
250017-631 Genuine Part by SULLAIR ® SUPPORT, AC 51 1/4" 12&16
250017-638 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, OPER INSTR 750/1600
250017-877 Genuine Part by SULLAIR ® TUBE, AFTCLR/OIL CLR 100HP WAT
250018-114 Genuine Part by SULLAIR ® BRACKET, CLR SUPP 50HP AC
250018-394 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, 175Q WHITE
250018-429 Genuine Part by SULLAIR ® ELBOW, 1/4"TUBE X 1/8"NPT
250018-497 Genuine Part by SULLAIR ® GRIP, CORD FOR SO 12/4 ST 3/4"
250018-607 Genuine Part by SULLAIR ® LATCH, SLAM PAD LOCKABLE
250018-779 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, CPLG
250018-782 Genuine Part by SULLAIR ® PUMP, OIL SYS 80GPM @ 1800RPM
250019-196 Genuine Part by SULLAIR ® NIPPLE, PIPE 304SS 1 1/4X5 1/2
250019-366 Genuine Part by SULLAIR ® TEE, PIPE 316SS150#1/4"GENERIC
250019-452 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, REPAIR BLOWDOWN VALVE
250019-663 Genuine Part by SULLAIR ® FLUID, SRF 1/4000 DRUM
250019-718 Genuine Part by SULLAIR ® GASKET, FILTER CANN DXX12
250019-721 Genuine Part by SULLAIR ® HOSE, HUMP 10"
02250180-772 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, SOL
02250181-735 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, HOSE
02250181-855 Genuine Part by SULLAIR ® MAN, U 1600D
02250182-200 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, WITH ACTUATOR
02250182-538 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, REPAIR POPPET
02250182-575 Genuine Part by SULLAIR ® CONN, ANTI-AIR LOCK
02250182-896 Genuine Part by SULLAIR ® BLK, AUX CONT
02250182-947 Genuine Part by SULLAIR ® STNR, BALL VLV ASSY
02250183-114 Genuine Part by SULLAIR ® HARN, WIRE-COMPASS CNTRL
02250183-696 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, PISTON ASSY
02250185-480 Genuine Part by SULLAIR ® MUFFLER (2 REQ)
02250185-918 Genuine Part by SULLAIR ® MANF, COMP OIL FILTER 1600E
02250186-331 Genuine Part by SULLAIR ® TUBE, A/C TO TRAP
02250186-746 Genuine Part by SULLAIR ® CD, MODBUS COMMUNICATION
02250188-781 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, SEP TRAP FLOAT DRAIN
02250189-186 Genuine Part by SULLAIR ® HOSE, BARB FOR DRAIN
02250189-590 Genuine Part by SULLAIR ® HOSE, MED PRESS
02250190-742 Genuine Part by SULLAIR ® CAP, RADIATOR RSVR BOTL
02250191-107 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, COOLING 1600C HP
02250191-277 Genuine Part by SULLAIR ® MTR, FAN
02250192-100 Genuine Part by SULLAIR ® CONN, ACT MODEL 5 & 6
02250192-110 Genuine Part by SULLAIR ® SWITCH, PB OPER PUSH-TWIST
02250192-396 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, SEAL REPL DBL LIP W/SL
02250192-759 Genuine Part by SULLAIR ® SUPPLY, POWER
02250193-122 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, REPL TEMPERATURE SWITCH
02250193-192 Genuine Part by SULLAIR ® ELEM, PRI FUEL FILTER
02250193-193 Genuine Part by SULLAIR ® ELEM, SEC FUEL FILTER
02250193-367 Genuine Part by SULLAIR ® MTR, 1HP
02250193-370 Genuine Part by SULLAIR ® MTR, 1HP
02250193-386 Genuine Part by SULLAIR ® MTR, 3HP
02250193-540 Genuine Part by SULLAIR ® CLIP, FILTER CONNECTION
02250193-543 Genuine Part by SULLAIR ® CLIP, FILTER CONNECTION - CLP4
02250193-566 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, GENERAL PURPOSE
02250193-607 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, OIL REMOVAL RVRS FL
88290005-050 Air Filter ELQ900 NEW SullairSearch by product number and find exactly the Sullair compressor parts you need with confidence. Or select your model number to find corresponding replacement parts. Our Parts & Pre-Assembled Kits include the most common Sullair filters and parts for each model as well as any specialty/custom parts for various model types.

02250193-612 Genuine Part by SULLAIR ® SEP,MOISTURE 60 SCFM 1/2"
02250193-643 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, SERVICE OWS-420
02250194-909 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, REPL MPHC-27
02250194-928 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, REPL MPF470
02250194-950 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, REPL SCHR-20
02250194-952 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, REPL SCF-40
02250194-953 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, REPL SCH-40
02250194-980 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, REPL SCHR-465
02250194-989 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, REPL SCR-910
02250194-996 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, REPL SCC-1315
02250195-199 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, FILTER ULTRA
02250195-666 Genuine Part by SULLAIR ® SCREEN, USED ON SD-160-232
02250195-933 Genuine Part by SULLAIR ® BELT, V
02250196-305 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, VITON
02250196-405 Genuine Part by SULLAIR ® MANIFOLD, INSUL PLAST RING PST
02250198-254 Genuine Part by SULLAIR ® KIT,S3A CTL N12 RETROFIT ES8
02250198-444 Genuine Part by SULLAIR ® SNSR, EVAPORATION TEMP
02250199-250 Genuine Part by SULLAIR ® FLTR,FT4-1201-HT-SUL
02250199-257 Genuine Part by SULLAIR ® FLTR,SCR 1008-HT
02250199-303 Genuine Part by SULLAIR ® ELEM,SCR-0625-HT
02250200-160 Genuine Part by SULLAIR ® KIT,FLD CTRLS 1600E
02250200-180 Genuine Part by SULLAIR ® MDL,COMM RS485 TO PROFIBUS
02250200-619 Genuine Part by SULLAIR ® CTL,UNIT CH-VSD SVX WS
02250200-765 Genuine Part by SULLAIR ® HARN,KIT XDCR RELOCATION
02250201-057 Genuine Part by SULLAIR ® O-RING
02250205-025 Genuine Part by SULLAIR ® FLTR ASSY,BLOWER DBP 2"
02250205-027 Genuine Part by SULLAIR ® FLTR ASSY,BLOWER DBP 3"
02250208-777 Genuine Part by SULLAIR ® HOUR METER
023350 Genuine Part by SULLAIR ® HUB, FAN 10-25/30
028111 Genuine Part by SULLAIR ® TUBE,ALUM AIR INLET 6"OD X 5"
028831 Genuine Part by SULLAIR ® ORIFICE, .062 X .25M X .25F
040026 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, BUTTERFLY 2" FNPT
040035 Genuine Part by SULLAIR ® HOURMETER, 4-40V.D.C.
040098 Genuine Part by SULLAIR ® PLATE,IDENTIFICATION
241384 Genuine Part by SULLAIR ® COOLER, COMB AFT COOLER&OIL
241526 Genuine Part by SULLAIR ® ELBOW, RUBBER REDUCING 7 X 6"
241616 Genuine Part by SULLAIR ® ROTOR
241774 Genuine Part by SULLAIR ® CARTRIDGE, OIL PRESS. REG
241887 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, "350" WH 6.75X10.25
242058 Genuine Part by SULLAIR ® SPRING, MIN PRESSURE VALVE
242437-010 Genuine Part by SULLAIR ® GASKET, 4"-125# FLG FULL FACE
242538-166 Genuine Part by SULLAIR ® PANEL, FIBGLS 19.50 X 8.00
245766 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, RELIEF 1" 375PSI
245796 Genuine Part by SULLAIR ® ELBOW, RUBBER 90DEG RED.8 X 7"
248374 Genuine Part by SULLAIR ® WHEEL, 14.5 X 7
249544-006 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, HI DISCH TEMP
249604-015 Genuine Part by SULLAIR ® HOSE, MED PRESS 0.25 X 019"
249604-020 Genuine Part by SULLAIR ® HOSE, MED PRESS 0.25 X 036"
249608-008 Genuine Part by SULLAIR ® HOSE, MED PRESS 0.50 X 032"
250000-033 Genuine Part by SULLAIR ® HUB, COUPLING
250003-238 Genuine Part by SULLAIR ® COOLER, OIL AC 125-200HP
250003-677 Genuine Part by SULLAIR ® HARNESS, WIRING INSTR PNL 185Q
250003-739 Genuine Part by SULLAIR ® BOX, INSTRUMENT PNL 250003-115
250003-840 Genuine Part by SULLAIR ® ELBOW, 90DEG RUB RED 3X2 1/2
250004-060 Genuine Part by SULLAIR ® SHIM, MOTOR MTG PLASTIC .002
250004-641 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, CPLG.
250004-977 Genuine Part by SULLAIR ® LABEL, INSTR PNL 10B
250005-672 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, REPAIR BSCR DXC408170V
250006-525 Genuine Part by SULLAIR ® LEVER, CONTROL (11084)
250006-939 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, INSTR PNL OVERLAY
250006-989 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, RLF 3/4" 200# 550SCFM
250007-123 Genuine Part by SULLAIR ® PANEL, ACCESS 33 X 50"
250007-170 Genuine Part by SULLAIR ® NIPPLE, CONDUIT 1/2 X 2"
250007-426 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, IN 6".625 ORIF (409168)
250009-383 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, EN-SULLUBE
250009-976 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, INL (8" W/.625 ORIFICE)
250010-285 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, 250Q BLACK
250011-501 Genuine Part by SULLAIR ® ORIFICE, 1/8" DIA HOLE
88290005-050 Air Filter ELQ900 NEW Sullair

Genuine Replacement Air Compressor Parts

SULLAIR ® (continued)

250012-197 Genuine Part by SULLAIR ® WASHER, BACKHEAD 5202
250012-207 Genuine Part by SULLAIR ® WASHER, AIR CONNECT NUT 5213
250012-232 Genuine Part by SULLAIR ® O-RING, BLOW CONNECTION 5241
250012-259 Genuine Part by SULLAIR ® BOLT, STEEL RETAINER 5274
250012-563 Genuine Part by SULLAIR ® SPRING, FLAT 6191-6
250013-535 Genuine Part by SULLAIR ® PAWL, ROTATION
250013-594 Genuine Part by SULLAIR ® SPRING, RETAINER LOCK
250013-702 Genuine Part by SULLAIR ® SPADE, CLAY 1-1/8 x 6
250014-057 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, SULLAIR (R) 16 3/4 WHITE
250015-567 Genuine Part by SULLAIR ® HUB, CPLG
250015-720 Genuine Part by SULLAIR ® HARNESS, WIRE DUAL CONTROL
250015-856 Genuine Part by SULLAIR ® SEPARATOR, 3" COMB TRAP 200PSI
250015-916 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, 100Q GREEN
250016-193 Genuine Part by SULLAIR ® WEIGHT, VALVE-BALANCE DDR32
250016-543 Genuine Part by SULLAIR ® PIPE, EXHAUST JD4239T
250016-716 Genuine Part by SULLAIR ® SLEEVE, PSTN SPG
250017-314 Genuine Part by SULLAIR ® COUPLING,125Q 7 1/2" CLUTCH
250017-451 Genuine Part by SULLAIR ® GAUGE, DIFF PRESS SAR024-900
250017-631 Genuine Part by SULLAIR ® SUPPORT, AC 51 1/4" 12&16
250017-638 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, OPER INSTR 750/1600
250017-877 Genuine Part by SULLAIR ® TUBE, AFTCLR/OIL CLR 100HP WAT
250018-114 Genuine Part by SULLAIR ® BRACKET, CLR SUPP 50HP AC
250018-394 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, 175Q WHITE
250018-429 Genuine Part by SULLAIR ® ELBOW, 1/4"TUBE X 1/8"NPT
250018-497 Genuine Part by SULLAIR ® GRIP, CORD FOR SO 12/4 ST 3/4"
250018-607 Genuine Part by SULLAIR ® LATCH, SLAM PAD LOCKABLE
250018-779 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, CPLG
250018-782 Genuine Part by SULLAIR ® PUMP, OIL SYS 80GPM @ 1800RPM
250019-196 Genuine Part by SULLAIR ® NIPPLE, PIPE 304SS 1 1/4X5 1/2
250019-366 Genuine Part by SULLAIR ® TEE, PIPE 316SS150#1/4"GENERIC
250019-452 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, REPAIR BLOWDOWN VALVE
250019-663 Genuine Part by SULLAIR ® FLUID, SRF 1/4000 DRUM
250019-718 Genuine Part by SULLAIR ® GASKET, FILTER CANN DXX12
250019-721 Genuine Part by SULLAIR ® HOSE, HUMP 10"
88290005-050 Air Filter ELQ900 NEW Sullair

A Sullair industrial air compressor is a highly engineered system with every part designed and built to precise specifications. That’s why when replacement parts are needed, it is essential to use only genuine Sullair replacement air compressor parts.

250019-747 Genuine Part by SULLAIR ® KIT,IGNITION SWT (250018-694)
250019-756 Genuine Part by SULLAIR ® FUSE
250019-773 Genuine Part by SULLAIR ® HOLDER, FUSE KTK-R 3 POLE
250020-153 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, THRM VLV(220 DEG F)DC
250020-358 Genuine Part by SULLAIR ® GROMMET, 1.5ID X 2 1/8OD X1.75
250020-691 Genuine Part by SULLAIR ® FAN, 310MM DIA
250021-226 Genuine Part by SULLAIR ® WASHER, SNAP-ARROW
250021-286 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, ROTATION
250021-312 Genuine Part by SULLAIR ® KIT,SIGHT GLASS 46559(OLD 1140
250021-858 Genuine Part by SULLAIR ® TUBE, DXX16 SEAL-GEAR 0.50
250022-266 Genuine Part by SULLAIR ® MOTOR, FAN 460/1/60
250022-436 Genuine Part by SULLAIR ® WEATHERSTRIP, 3/16 X 3/8 FT
250022-735 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, MP/CHK 2"350#WP(157#MP)
250022-772 Genuine Part by SULLAIR ® CHANNEL, BTM SILL 25S/200 ENCL
250023-367 Genuine Part by SULLAIR ® GAUGE, FUEL CAP 10 3/4"100/125
250023-470 Genuine Part by SULLAIR ® NUT, WHEEL 1/2-20
250023-688 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, RATED 2300 IDLE 1400RPM
250023-741 Genuine Part by SULLAIR ® HOSE, RADIATOR UPPER MOLDED
250023-974 Genuine Part by SULLAIR ® FLUID, SRF SKID 32/5GAL. PAIL
250024-143 Genuine Part by SULLAIR ® COVER, AIR FILTER
250024-287 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, MINI FILT MAINT
250024-423 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, FILTER
250024-448 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, FILTER
250024-470 Genuine Part by SULLAIR ® COUPLING - SEE NOTES
250024-746 Genuine Part by SULLAIR ® TUBING, THERMOPLSTC 3/8"OD(FT)
250024-783 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, VAC REGULATOR RSVS
250025-365 Genuine Part by SULLAIR ® GAUGE, TEMPERATURE
250025-459 Genuine Part by SULLAIR ® ORIFICE, .078 .25M X .12F
250025-527 Genuine Part by SULLAIR ® HUB, 6 ON 5 1/2 CENTER
250025-661 Genuine Part by SULLAIR ® WASHER, SEAL AIR FILTER
250025-703 Genuine Part by SULLAIR ® CONTACTOR, AC 3P 18V 120V CHF
250025-722 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, D-CTL - SEE NOTES
250026-035 Genuine Part by SULLAIR ® HARNESS, ENGINE&COMPR 100/125T
250026-143 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, GLASS FILTER CONV LARGE
250026-217 Genuine Part by SULLAIR ® WASHER, SL SCR VI ZI 0.375
250026-370 Genuine Part by SULLAIR ® SILENCER, MUFF-BLOWDOWN1.25NPT
250026-552 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, ASM-THRM/BYP-2"(170DEG)
250026-604 Genuine Part by SULLAIR ® FILTER, INLET RSVS 6" FLG
250026-648 Genuine Part by SULLAIR ® FUSE
250026-652 Genuine Part by SULLAIR ® FUSE
250026-867 Genuine Part by SULLAIR ® SEAL, HOUSING O-RING OIL FLTR
250026-894 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, TEMP CH MTG(FIELD)(409270
250026-962 Genuine Part by SULLAIR ® SEAL, WIRE W/LEAD DISK
250027-278 Genuine Part by SULLAIR ® COUPLING, GEAR SCI 12S
250027-719 Genuine Part by SULLAIR ® RELAY, 7A DPDT 120VAC
250027-940 Genuine Part by SULLAIR ® ELEM,FLTR PARTICLE 812-1B
250028-036 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, THERMOSTAT ACTUATOR
250028-042 Genuine Part by SULLAIR ® GASKET, EXH 900/1050 CAT3306
250028-165 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, SEPARATOR
250028-258 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, WARNING GROUP 100/1600
250028-762 Genuine Part by SULLAIR ® ELEMENT, THERMAL VALVE 190DEG
250029-011 Genuine Part by SULLAIR ® LUBR. LLL-4-15 DRUM
250029-796 Genuine Part by SULLAIR ® SPACER, RETAINER PLUNGER MPB
250029-804 Genuine Part by SULLAIR ® CYLINDER, HYD 1 1/2 X4"STRK
250029-839 Genuine Part by SULLAIR ® CABLE, BATTERY 18"LG BLACK
250030-197 Genuine Part by SULLAIR ® GAUGE, OIL PRESS 0-150PSI
250030-226 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, E6E MIN/PRESS VITON CHK
250031-269 Genuine Part by SULLAIR ® WASHER, BELLEVILLE SPRING
250031-278 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, SOLENOID-1/4" 120V
250031-322 Genuine Part by SULLAIR ® SOLENOID, REPLACEMENT 120V/60H
250031-409 Genuine Part by SULLAIR ® GASKET
250031-734 Genuine Part by SULLAIR ® CAPACITOR, RUN 230V/1/60 5HP
250031-846 Genuine Part by SULLAIR ® PISTON, 250039-629 MIN PRESS
250032-462 Genuine Part by SULLAIR ® ELBOW, 90 DEG RED 2 1/2 X 3"
250032-545 Genuine Part by SULLAIR ® VALVE, AUTO WRM/UP
250032-759 Genuine Part by SULLAIR ® DECAL, WARM-UP/RUN BUTTON
250032-891 Genuine Part by SULLAIR ® KIT, REPAIR WRM-UP VLV C BUNA
250033-190 Genuine Part by SULLAIR ® BUTTON, WARM-UP VALVE ASSY C
Optimalair™ Inlet Air Compressor Filter – uses Sullair’s exclusive NANO fiber technology to capture contaminates extending the life of your fluid filter, fluid, separator, compressor and compressor bearings

 


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

ĐC:212/2,Âp 5,Đường 1C, Xã XUÂN THỚI THƯỢNG ,Huyện HÓC MÔN,TPHCM
ĐT : (028) 6267 6924   -   Fax : (028) 6267 6941
Hotline: 0938 990 338
Email: nhanphatvn@gmail.com  hoặc nhanphat@nhanphat.vn
Website: www.nhanphat.vn

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền :
Xem giỏ hàng

2906031400 drain valve kit 2901063300 drain valve kit 2901021800 Minimum pressure valve kit 2901021700 stop oil valve kit ALCO high-pressure pressure switch, PS3-W6S, 29-23 bar, autoreset, 0715567_result Alco Pressure Switch PS1-B5A 4353300 ALCO PS3-W6S 21/25bar Eco EMERSON pressure relay PCN: 0715990 ALCO high-pressure pressure switch, PS3-A6S, 19-15 bar, autoreset, 0715604 Bearing Disassembly Puller Inner Hole Puller Removal Tool Three-jaw Set 2023 NEW 21PCS Bearing Puller Inner Hole Puller Disassembly Removal Tool Three-jaw Puller 21 Three - jaw Bearing Diassembly Inner Set Hole Puller Removal Tool Upgrade Cảm biến áp suất Compair 100003136 Cảm biến đọng sương EA2-TX-100 intake air vavle,genuine 1625471181... màn hình điều khiển atlascopco 1900520033 Đầu nén khí Airend 1616728190 Đầu nén khí Airend 1616728180 Khớp nối cao su Sullair 02250152-679 khớp nối  02250152-676 Bộ  khớp nối  Sullair 88290010-075 88290010-079

 

    CÁC CHÍNH SÁCH
 
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Công Nghiệp Nhân Phát
 logonp20150827110756_dathongbao

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT

Địa chỉ: 212/2,Âp 5, Đường 1C ,Xã XUÂN THỚI THƯỢNG,Huyện HÓC MÔN,TPHCM

Điện thoại : (028) 6267 6924 - (028) 6267 6941

Hotline: 0938 990 338 

Email:      nhanphatvn@gmail.com 

                 nhanphat@nhanphat.vn

Website:  www.nhanphat.vn  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

số 0311535456 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/02/2012